İletişim

Kısaca

Günümüzün en önde gelen fakat bir o kadar da zorlu çalışma alanlarından biri, dünyanın gündemini her geçen gün daha da çok belirleyen, iletişim ve medya alanıdır ve bu alanda çalışacak nitelikli, üretken, analitik, eleştirel düşünebilen, mesleki etik sorumluluklarının ve kamu yararının gereklerinin bilincinde iletişimciler ve medya profesyonellerine olan ihtiyaç artmaktadır.

İletişim Ana Dalı’nın amacı, çağın gereklerine uygun şekilde Türkiye’de ve uluslararası alanda çalışabilecek, kültürlerarası iletişim becerilerine sahip İletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İletişim eğitimi almak isteyenlerin, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı, yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, araştırma merakı olan, dikkatli, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen, dışa dönük, girişken, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İletişim Ana Dalı dört alt dala ayrılmaktadır:

  • İletişim
  • Sinema ve Televizyon
  • Gazetecilik
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Programda Okutulan Dersler

İletişim Ana Dalı eğitiminde sosyal ve insan bilimleri temelinin yanı sıra yabancı dil bilgisi, kültürlerarası iletişim becerileri, sektörle temas ve uygulama konularına öncelik veren bir ders programı izlenmektedir. Ders programındaki İletişim Alanı dersleri şunlardır: Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyoloji, Ekonomi, İletişim Mesleklerine Giriş, Sanat Tarihi, Müzik Tarihi, Hukukun Temel Kavramları, Medya Mesleklerine Giriş, İşletme, Temel Tasarım, Kültür Tarihi, Mitoloji, Güncel Sorunlar ve Medya, Web Programlamaya Giriş, İletişim Kuramları, Fotoğrafçılık, İnsan Hakları, Sosyal Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya, İletişim Hukuku, Enformasyon Toplumu Kuramları, Bilgisayar Grafiğine Giriş, İletişim Araştırmaları, Bilimsel Yazı ve Sunuş Teknikleri, Basın Fotoğrafçılığı, Reklam Fotoğrafçılığı, Etkileşimli Medya Ortamları, İletişim Etiği, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Ekonomisi, Reklam ve Eleştiri, Turizm ve İletişim, Çizgi Roman, Etkileşimli Medya Tasarımı, Uluslararası İletişim, Fikri Haklar, Sosyal Medyada Pazarlama, Reklamda Yaratıcılık, Kamuoyu Araştırmaları, Kültürlerarası İletişim, Lobicilik, Sinema ve Televizyon Sosyolojisi, Tüketici Davranışları, Uluslararası İletişim, Karşılaştırmalı Edebiyat.  Ders programındaki Sinema ve Televizyon Alanı dersleri şunlardır: Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı, Kamera Çekim Teknikleri, Sinema Tarihi, Kurgu Atölyesi, Dijital Radyo Uygulamaları, Kurgu-Kuram ve Dijital Uygulamalar, Film ve Eleştiri Kuramları, Türk Sinema Tarihi, Kurgu Atölyesi, Senaryo Yazarlığı, TV Programcılığı Uygulamaları, Kültür ve Görsellik, Senaryo Atölyesi, TV Haberciliği Uygulamaları, Kültür ve Görsellik, Belgesel Film yapımı, Film Çözümlemeleri, kurmaca Film Yapımı, Film Endüstrileri. Ders programındaki Gazetecilik Alanı dersleri şunlardır: Habercilik ve Yazım Teknikleri, Gazetecilik Sosyolojisi, Alternatif Medya ve Hak Haberciliği, Etkileşimli Medya Kuramları, Görüntü ve Ses İşleme, Türk Basın Tarihi, Masaüstü Yayıncılık, Ekonomi ve Finans Haberciliği, Dönemsel Yayın Tasarımı, E-Toplum, Dönemsel Yayın Uygulaması, Teknoloji ve Bilişim Haberciliği.  Ders programındaki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanı dersleri şunlardır: Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri, Reklamcılığın Temel İlkeleri, İkna Süreçleri, Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Reklam Planlaması ve Yönetimi, Siyasal İletişim, Pazarlama Halkla İlişkileri, Göstergebilim ve İletişim, Medya Planlaması ve Uygulaması, Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya, Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi, Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi, Örgütsel İletişim, Reklam Kampanyaları Analizi, Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı, Pazarlama İlkeleri, Sağlık iletişimi, Marka Yönetimi, Reklam Kampanyaları Tasarımı.  Öğrenciler aldıkları alan derslerine göre değişik ilgi alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.  Öğrencilerin staj yapması ve Bitirme Ödevi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar