İletişim Bilimleri

Kısaca

İletişim Bilimleri Ana Dalı’nın amacı, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle inceleme ve iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştirme konusunda bilgili ve nitelikli İletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İletişim Bilimleri eğitimi almak isteyenlerin, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı, yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, araştırma merakı olan, dikkatli, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen, dışa dönük, girişken, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İletişim Bilimleri Ana Dalı dört alt dala ayrılmaktadır:

  • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
  • Sinema ve Televizyon
  • Basın ve Yayın
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Programda Okutulan Dersler

İletişim Bilimleri Ana Dalı eğitiminde hem sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlere ilişkin derslere hem de alan derslerine ağırlık verilmektedir.  Alan dersleri Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayıncılığı), Sinema, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.   Öğrencilerin genel bilgilenmeden sonra daha bilinçli tercihler yaparak istedikleri alanda uzmanlaşmaya yönelme olanakları bulunmaktadır.

İletişim Bilimleri Ana Dalı ders programında yer alan, İletişim Çalışmalarına Giriş, Genel Psikoloji, Sosyolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Görsel Kültür, Türkiye Medya Tarihi, Haber Toplama ve Yazma, İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş, Film Araştırmaları, Radyo-TV Yayıncılığı, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Siyasi Kültür, Uluslararası İletişim, Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Yeni Medya ve Toplum, Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri, Popüler Kültür ve Medya, İletişim Hukuku gibi zorunlu derslerin yanı sıra,  öğrencilerin çok zengin bir seçmeli dersler listesinden istedikleri alanlarda dersler alma ve uzmanlaşmaları mümkün olmaktadır.  Seçmeli dersler arasında, Medya'da Yaratıcı Yazın, İletişimde Seçme Konular, Web Tasarım, Temel Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Türk Sineması, Medya için Temel Grafik, Film Kuramı, İletişim ve İkna, Masaüstü Yayıncılık, Belgesel Sinema, Medya ve Siyaset, Reklamda Yaratıcılık, Senaryo Yazımı, Dergi Haberciliği, Reklamcılıkta Pazarlama Stratejisi, Ulusaşırı Alan ve Medya, Haber Analizi, Kültürel Çalışmalara Giriş, Gazetecilikte Seçme Konular, Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Seçme Konular, İletişimde Seçme Konular, Radyo Yapımcılığı, Dil ve Toplum, Medyanın Ekonomi Politiği, Dijital Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Video Yapım, Türkiye'nin Entelektüel Tarihi, Siyasal İletişim, Reklam Analizi, İnternet Gazeteciliği, Kamuoyu, Radyo ve Televizyon Haberciliği, Marka İletişimi Yönetimi, Televizyon Yapımcılığı, Medya, Kültür ve Toplum, Televizyon Çalışmalarında Seçme Konular, Örgütlerde İletişim, Diaspora ve Film, Kurgu ve Post-Prodüksiyon, Medyada Sanat ve Kültür gibi dersler bulunmaktadır.  Ayrıca öğrenciler diğer sosyal kapsamlı ana dallardan seçmeli dersler de alabilmektedirler. Öğrencilerin staj yapması ve Bitirme Projesi hazırlaması zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar