İletişim Sanatları

Kısaca

21. Yüzyılın en gözde alanlarından biri olan Halkla İlişkiler ile, genel olarak İletişim, özel olarak Reklamcılık ve Tanıtım alanının birlikte ele alınması, küreselleşen dünyayı yakından izlemek, yeni eğilimler ve yaşam tarzları ile bütünleşmek, yerel ve küresel tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına göre iletişim çözümleri üretmek gibi nedenlerle gittikçe daha da önemli olmaktadır.

İletişim Sanatları Ana Dalı’nın amacı, iletişim, medya, kültür, sanat, siyaset, işletme, estetik değerler, görsel ve sözel sanatlar, yaratıcılık ve pazarlama gibi konularda temel bilgi birikimi ve donanımına sahip olarak, halkla ilişkiler ve reklam alanları arasında bağlantı kurabilen, eleştirel bakış ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen ve yaptıkları işe göre değişik unvanlar alabilen İletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Halkla İlişkiler Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İletişim Sanatları eğitimi almak isteyenlerin, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı, yaratıcı, hayal gücü fazla, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, araştırma merakı olan, dikkatli, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen, dışa dönük, girişken, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İletişim Sanatları Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İletişim Sanatları Ana Dalı ders programı, Yönetim Bilgisi, Göstergebilim, Görsel Göstergebilim, İletişim Stratejisi, Marka Yönetimi, Grafik Tasarımı, Pazarlama İletişimi, Kalite Danışmanlığı, İletişim Danışmanlığı, Toplumsal Ruhbilim, Tüketici Davranışları, Davranış Bilimleri, Kişilerarası İletişim, İmaj Yönetimi, Kurum Kültürü, Medya Planlaması, Yeni Medya gibi kuramsal ve uygulamalı derslerle, atölye çalışmaları ve tasarım etkinliklerinden oluşmaktadır.  Ayrıca öğrenciler, Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk, Marka İletişimi ve Saygınlık Yönetimi, İmgebilim, Tanıtım, Reklam Kampanyaları, Kurumsal Reklamcılık, Reklam Filmi Yapım-Yönetim, Siyasal Reklamcılık, Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı, Açıkhava Reklamcılığı, İnternet Reklamcılığı, Reklam Grafiği, Reklam ve Popüler Kültür, Reklam Ajanslarında  Organizasyon ve Yönetim, Reklam Metni Yazarlığı, Medya Okuryazarlığı  gibi seçmeli derslerden ilgilendiklerini alma imkanlarına sahiptirler.  Öğrenciler ayrıca, örnek olay uygulamaları yaparak halkla ilişkiler kampanyaları düzenleyebilme konusunda deneyim sahibi olmaktadırlar.  Öğrencilerin staj yapmaları ve bitirme projesi hazırlamaları zorunludur.  

İlgini Çekebilecek Yazılar