İletişim Tasarımı

Kısaca

Bugünün dünyasında iletişim, insanın temel bir gereksinimi olarak görülmektedir. Bireyler, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar varlıklarını sürdürebilmek için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Bununla birlikte, başkalarını anlamak ve uygun tepkiyi verebilmek karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, iletişim çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakılması gerekmektedir.

İletişim Tasarımı Ana Dalı’nın amacı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından İnternete kadar her türlü iletişim ortamında, kurum ve kuruluşların politikaları ve stratejileri doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip İletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Görsel İletişim Tasarımcısı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İletişim Tasarımı eğitimi almak isteyenlerin, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, araştırma merakı olan, dikkatli, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen, bilgisayarlar ile rahat çalışabilen, dışa dönük, girişken, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli, sorumluluk sahibi, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İletişim Tasarımı Ana Dalı aşağıdaki alt dallara ayrılabilmektedir:

  • İletişim Tasarımı
  • İletişim Yönetimi
  • İletişim Teknolojileri

Programda Okutulan Dersler

İletişim Tasarımı eğitiminde öğrenciler, basılı, zaman-tabanlı ve etkileşimli görsel iletişim platformlarını disiplinlerarası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenmektedirler.  Ders programı, tasarım alanında, teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirecek şekilde düzenlenmektedir.  Öğrenciler yaratıcı tasarımcı ya da kültür endüstrisinde işletme ya da düzenleme tasarımcısı olarak uzmanlaşabilmektedirler.  Yaratıcı uygulamalarda uzmanlaşmaya karar veren öğrenciler çoklu ortam ve etkileşimli tasarım üzerine odaklanmakta, kültürel ve idari tasarıma yönelen öğrenciler ise temel tasarım kuramlarına ek olarak işletme organizasyonu ve planlamaya yönelik derslere odaklanmaktadırlar. Derslerden bazıları şunlardır: Görsel İletişim, Reklama Giriş, Sosyoloji, Bilgisayar Destekli Tasarım, Görsel Algı ve Düşünme, Tipografi, Arayüz ve Web Tasarımı, Temel Fotoğraf, Kitle İletişim Kuramları, Fotografik ve Dijital İllüstrasyonlar, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı, İletişim ve Etik, Animasyon, İletişim Hukuku, Ailede İletişim, İletişim Felsefesi, Örgütsel İletişim, Sözsüz İletişim, Medya ve Kültür, Sosyal Kampanyalar. Ayrıca öğrenciler kendilerine sinema, TV, reklam ve halkla ilişkiler gibi diğer alanlarından bilgi ve beceri edinebilme olanağı sağlayacak seçmeli derslerden de alabilmektedirler.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Reklam Kampanyaları, Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları, Yetişkin Psikolojisi, Çocuk ve İletişim, İletişim ve İkna, Kültürel İletişim, Tüketim Kültürü, Yeni Medya, Siyasal iletişim, Metin Çözümlemesi, Popüler Kültür, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Masaüstü Yayıncılık, Marka Yaratma, Senaryo Yazımı, Yaratıcı Yazarlık, Reklam Fotoğrafçılığı, Sanal Kültür.  Öğrenciler yeteneklerine göre, fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapma ve kapalı ve açık alanda etkinlik tasarımı yapma imkanlarına sahiptirler.  Öğrencilerin, kendilerine ait çalışmalardan oluşan, ulusal ve uluslararası tasarım platformlarında sunabilecekleri düzeyde bir görsel tasarım portföyüne sahip olması istenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar