İletişim ve Tasarım

Kısaca

Çağımız endüstrilerinin iletişim stratejileri, bilgiyi görsellik aracılığıyla paylaşma ve tasarımla biçimlendirme odaklıdır. Bu anlayış, sanatsal altyapı yanında yoğun teknoloji pratiğini de ön plana çıkarmaktadır.

İletişim ve Tasarım Ana Dalı’nın amacı, tasarım dili ile estetiği, teknolojik uygulamalar ile yaratıcılığı bütünleştiren çağdaş ve profesyonel İletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Görsel İletişim Tasarımcısı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İletişim ve Tasarım eğitimi almak isteyenlerin, genel kültür seviyesi yüksek, sosyoloji, psikoloji ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, araştırma merakı olan, dikkatli, yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen, bilgisayarlar ile rahat çalışabilen, dışa dönük, girişken, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli, sorumluluk sahibi, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İletişim ve Tasarım Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İletişim ve Tasarım Ana Dalı ders programı ile öğrenciler özgün fikirlerini etkin görsel mesajlara dönüştürecekleri altyapıyı kazanmaktadırlar.  Programdaki dersler arasında Görsel İletişim Tasarımına Giriş, Temel Fotoğrafçılık, Film Teorisi, Senaryo Yazımı, Sinema Analizi, Haber Yazımı, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Habercilik ve Toplum, Görsel Teknolojiler ve Görsel Anlatım, Reklamcılığa Giriş, Medya Kuramı ve Yöntemleri, Küresel İletişim, Cinsiyet ve Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Kampanyaları, Medya Etiği gibi dersler yer almaktadır.  Kitle ve görsel iletişim teknolojilerinin toplumların gelişiminde oynadığı rol nedeniyle ders programında sosyal içerikli dersler de yer almaktadır.  Bu derslerin kapsamı Popüler Kültür’den Etik Değerlere, Medyayı Etkileyen Akımlar’dan Sosyoloji’ye uzanan bir çeşitlilik göstermektedir.  Öğrenciler reklamcılık, gazetecilik ve görsel çalışmalar alanlarından istediklerinde uzmanlaşabilmektedirler.  Eğitimin önemli bir kısmı, dijital medya, fotoğraf, film ve televizyon prodüksiyon stüdyolarında yapılmakta ve öğrenciler teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bulmaktadırlar.  Öğrencilerin staj çalışması ve bitirme projesi yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar