İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Kısaca

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, bir sosyal bilim olarak din öğretimi anlayışı doğrultusunda ve mezhepler üstü ve dinler arası açılımlı bir anlayış bağlamında, ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okulları seviyesinde ihtiyaç duyduğu nitelikli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerini yetiştirmektir.

Mezunlar "Sınıf Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sözel ifade yeteneği gelişmiş, soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Dalı ders programında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan dersleri, öğretmenlik formasyonu dersleri ve genel kültür dersleri disiplinler arası bir yaklaşımla yer almaktadır.  Öğrenciler, Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Sanatı, Dinler tarihi, Felsefe, Değerler Felsefesi alanlarında aldıkları alan bilgisi derslerinin yanı sıra, Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri de almaktadırlar. Ayrıca programda, Yabancı dil, Türkçe Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar ve Topluma Hizmet Uygulamaları gibi genel kültür dersleri de bulunmaktadır.  

İlgini Çekebilecek Yazılar