İngiliz Dil Bilimi

Kısaca

Dilin ne olduğu ya da dillerin yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığı gibi konular tarihin çok eski dönemlerinden itibaren merak uyandırmıştır.

Dilbilim, iletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını, bireysel ve toplumsal özelliklerini, kuramsal ve uygulamalı olarak inceleyen sosyal bilim dallarından biridir.  Dilin yaşamın her alanında kullanılıyor olmasından ötürü de, farklı disiplinlerin bakış açılarını ve kuramlarını da dikkate almaktadır. Dilbilimi, insan dilini, gerek tarihsel, gerek günümüz özellikleri ile kendi başına bir olgu olarak ele alarak, yazılı ya da sözlü dil kullanım örnekleri ile hem tek bir dil üzerine incelemeler yürütmekte hem de diller arası karşılaştırmalı ya da insan dilinin evrensel ilkelerine yönelik konularla ilgilenmektedir.

20. Yüzyılın başından itibaren yeni bilimsel paradigmaların, kuramların ve kavramların ortaya konulmasıyla dilbilimi, gramer, etimoloji, sözlük yazımı gibi çalışmalardan, evrensel ilkelere ve disiplinlerarası çalışmalara uzanan geniş bir inceleme alanı kazanmıştır.

İngiliz Dil Bilimi Anadalı’nın temel amacı, dilbilim alanında olduğu kadar Türkçe'nin ve İngilizce'nin kullanımında da yetkin olan Dilbilimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İngiliz Dil Bilimi eğitimi almak isteyenlerin, dil-edebiyat, tarih, sosyoloji ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili, üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, bilimsel çalışmaya meraklı, analitik düşünen, sabırlı, çalışkan, dikkatli kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İngiliz Dil Bilimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İngiliz Dil Bilimi Ana Dalı ders programında, İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, sözcüklerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır.  Öğrenciler, Dil ve İletişim, Dilbilime Giriş, Türk Dili, Dünya Dilleri, Edebi Metin İnceleme, Ses Bilgisi ve Sesbilim, Dilbilim ve Çeviri, Dilbilim Tarihi, Biçimbilim, Tarihsel Dilbilim, Sözdizim, Anlambilim, Toplumdilbilim, Psikodilbilim, Dilbilim Felsefesi, Biçembilim gibi alan derslerinin yanı sıra, Dil ve Kültür, Bilim ve Uygarlıklar Tarihi, Kültürlerarası İletişim, İngiliz Dili Tarihi, Lehçebilim, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Edimbilim, İnsanbilimsel Dilbilim, Göstergebilim, Çeviri Eleştirisi, Bilişsel Dilbilim, Sözlükbilim, Beyindilbilim, Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler gibi çok zengin seçmeli ders yelpazesinden ilgilendikleri alanlarda dersler alma olanağına sahiptirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar