İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Kısaca

Karşılaştırmalı Edebiyat, birkaç dilin edebiyatıyla aynı anda ilgilenen eleştirel bir bilim dalıdır. Bu alandaki edebiyat bilimcileri genellikle birkaç dilde yetkin ve o dillerin edebiyatlarında ileri düzeyde bilgilidirler. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim dalı, Batı'da 1960'lardan önce sadece belirli Avrupa dilleri ve edebiyatlarıyla (genelde İngilizce, Almanca, Fransızca, nadiren İtalyanca ve İspanyolca) ilgilenmesine rağmen, bugün Çin Edebiyatı'ndan İran Edebiyatı'na kadar çok geniş bir alanda çalışmalar sürdürülmektedir.  Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının mutlaka iki farklı dile ve kültüre ait imgeler, konular, tipler, türler, eserler ya da şairler/yazarlar üzerinde yapılması (Fransız Ekolü) gerektiğini savunanlar yanında, bu çalışmanın milli edebiyatların sınırları içerisinde yapılabileceğini (Amerikan Ekolü) savunanlar da vardır. Başlangıçta Fransız ekolü ilgi görmüşse de günümüzde Amerikan ekolü daha çok ilgi görmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı’nın amacı, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bağlam içinde edebiyat çalışmaları yapacak Edebiyat Bilimcisi (Komparatist) yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi almak isteyenlerin, dil-edebiyat, tarih, sosyoloji, ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili, üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, bilimsel çalışmaya meraklı, analitik düşünen, çalışkan, dikkatli kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı ders programında, Edebi Türlere Giriş, Edebiyat Kuramına Giriş, Çağdaş Edebiyata Giriş, Edebiyat ve Toplum, Edebiyat Kuram ve Metodolojisine Giriş, Edebiyat ve Kültür Tercümeleri, 20. Yüzyıl Öncesi Dünya Edebiyatı, Dünya Edebiyatı: MS 500 Yılına Kadar, Dünya Edebiyatı: MS 500-1700 Yılları Arası, Amerikan Edebiyatı, Osmanlıca Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı: 1700 Yılından Günümüze Kadar, İngiliz Edebiyatı: 1800’e Kadar, 1800 Sonrası İngiliz ve İngiliz Sömürgeleri Edebiyatı, Dünya Edebiyatından Başlıklar, Yazım Kuramı ve Uygulamasından Başlıklar, Avrupa Edebiyatından Başlıklar gibi dersler yer almaktadır.  Öğrenciler önemli edebiyat metinlerini yorumlamayı ve karşılaştırmalı edebiyatı tanımlayan ölçütleri sorgulamayı öğrenmektedirler.  Öğrenciler ayrıca, alan kapsamındaki çağdaş eleştirel ve kuramsal tartışmalara dahil edilerek akademik dünyada ve iş hayatında başarılı olmaları için gerekli okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaktadırlar.  Dersler, konferanslar ve çalışma atölyeleri ile desteklenmektedir.  Öğrencilerin, yerli ve yabancı yazarlar ve araştırmacılarla tanışacakları birçok okuma ve sempozyuma katılmaları beklenmektedir.  Ders programında esas olarak İngilizce ve Türkçe edebiyat metinlerine ağırlık verilmekle birlikte, öğrencilerin İngilizce dışında bir dil öğrenmeleri de istenmektedir.   

İlgini Çekebilecek Yazılar