İngilizce Öğretmenliği

Kısaca

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce diline hakim olmayı, İngilizceyi en iyi şekilde öğretebilmek için gerekli olan öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları en verimli şekilde kullanabilmeyi gerektirmektedir.   İngilizce diline hakim olmak, bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme/anlama becerilerine sahip olmanın yanı sıra, bir dil bilincine sahip olmayı ve bu dilin kültür ve edebiyatına aşina olmayı gerektirmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, ilköğretim ve ortaöğretime modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve kullanabilen İngilizce Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Yabancı Dil Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İngilizce Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneği gelişmiş, inceleme, araştırma merakı olan, belleği güçlü, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İngilizce Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İngilizce Öğretmenliği Ana Dalı ders programı, Temel İngilizce, Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım ve Teknikleri, Dilbilim, İngiliz Edebiyatı ve Çeviri gibi temel derslerden oluşmaktadır.  Ayrıca, sunulan seçmeli derslerle öğrenciler kendilerini sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda geliştirme imkânı bulmakta ve özellikle diğer yabancı dilleri de (örneğin, Almanca ve Fransızca) öğrenebilmektedirler.  Öğrenciler, bilgisayar laboratuvarları, bilgisayar destekli dil öğrenimi ve çeşitli görsel işitsel kaynaklar ile dil eğitimleri ile ilgili gelişmeleri takip edebilmektedirler.  Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda staj ve uygulama olanaklarına sahiptir ve öğretmenlik mesleğinin gereklerini de sınıf-içi uygulamalarda deneyimleme yoluyla öğrenmektedirler.  Ayrıca, özel öğretim kurumlarında staj yapma ve yarı zamanlı çalışma olanakları da bulunmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar