İnşaat Mühendisliği

Kısaca

İnşaat mühendisliği, insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş temel mühendislik dallarından birisidir. Günümüzde inşaat mühendisliğinin çok çeşitli ve geniş ilgi alanları vardır, diğer mühendislik dalları ile kuvvetli bağlara sahiptir.  Aynı zamanda yeni teknolojilerin üretilmesinde de aktif bir rol oynamaktadır.

Barınma ve iş amaçlı konutlar, yüksek katlı binalar, alışveriş merkezleri fabrikalar, sanayi tesisleri, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanları, arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri gibi yapıların inşası ile zemin etüdlerinin gerçekleştirilmesi, yapılarda kullanılan malzemelerin  incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli faaliyetler İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına girmektedir.

İnşaat Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, ülkemizin ve tüm insanlığın daha rahat, güvenli ve insanca bir ortamda yaşamasına katkıda bulunacak kalıcı ve uzun erimli yapıların işgücü, makine ve teknoloji kullanarak yapımını sağlayacak bilgili ve nitelikli İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "İnşaat Mühendisi" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan inşaat mühendisliği taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu inşaat mühendisliği taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

İnşaat Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, matematik, fizik gibi fen bilimleri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, sayısal akıl yürütme gücüne sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, sorumluluk sahibi, dikkatli, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, analitik düşünebilen, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmalarına yatkın, çabuk ve doğru karar verebilen, problem çözme becerisine sahip, planlama ve uygulama becerileri gelişmiş, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

İnşaat Mühendisliği Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Yapı
  • Geoteknik
  • Hidrolik
  • Kıyı Liman
  • Mekanik
  • Çevre
  • Ulaştırma
  • Yapı Malzemeleri
  • Yapım Yönetimi

Programda Okutulan Dersler

İnşaat Mühendisliği Ana Dalı ders programında, Fizik, Genel Kimya, Lineer Cebir, Ekonomi, Analiz, Türevsel Denklemler, Mukavemet, Matris Kuramı, Mekanik, Statik, Dinamik, Malzeme Bilimi,  Yapı Malzemeleri, Olasılık ve İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Yer Bilimleri, Çelik Yapılar, Yapısal Analiz, Hidrolik Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Betonarme, Çevre Mühendisliği, Temel Mühendisliği, Ulaşım Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi, Su Kaynakları gibi temel ve meslek dersler yer almaktadır.  Diğer taraftan, günümüzün teknolojik koşullarına paralel olarak inşaat hacimleri, yapılan işler ve şantiyeler büyümüş, bazı şantiyelerde binlerce insan ve makine 24 saat çalışır hale gelmiştir. Böyle bir şantiyeyi yönetmek, işçi, malzeme ve makineleri optimum olarak kullanmak başlı başına bir problem olmaktadır.  Böyle şantiyelerin başındaki mühendislerin teknik bilgiler kadar örgütleme ve yöneticilik bilgisine sahip olması gerektiği gerçeğinden hareketle, öğrencilere İnşaat Mühendisliği eğitiminde teknik bilgilerinin yanında yöneticilik bilgilerinin de verilmektedir.  Öğrenciler, İnşaat Mühendisliği’nin tüm dallarında verilen kuramsal eğitimleri, Zemin Mekaniği, Hidrolik ve Kıyı Liman, Yapı ve Malzeme, Ulaştırma, Jeoloji, Akışkanlar mekaniği gibi laboratuvar ortamlarındaki uygulamalarla pekiştirme imkanına sahip olmaktadır.  Öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar