İşletme Bilgi Yönetimi

Kısaca

Günümüzde bilgi kazandığı stratejik değerle, üretim ve yönetim süreçlerinin temel değişkeni olmuş ve kurumsal rekabetin önemli bir unsuru konumuna gelmiştir.

İşletme Bilgi Yönetimi, şirketlerin hedeflerine daha verimli yöntemlerle ulaşabilmeleri için insan ve teknoloji kanalıyla bilginin oluşturulması, paylaşılması ve uygulamaya konulması süreçlerini kapsayan bir disiplindir.

İşletme Bilgi Yönetimi Ana Dalı’nın amacı, bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü işletme bilgisine sahip İşletme Bilgi Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "İşletmeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İşletme Bilgi Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin, hem bilgisayar teknolojilerine hem de işletme yönetimi konularına ilgi duyan, kapsamlı düşünebilen, analitik düşünce ve sentez yeteneğine sahip, pozitif bilimlere yatkın, sabırlı, dikkatli ve titiz, sorumluluk sahibi, iletişim becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İşletme Bilgi Yönetimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İşletme Bilgi Yönetimi Ana Dalı ders programı, işletme, bilgi yönetimi ve iletişim alanlarındaki derslerden oluşmaktadır.  Öğrenciler, işletme kapsamında pazarlama, muhasebe, insan kaynakları ve finans alanlarında dersler alarak işletme ve yönetim konularında geniş bakış açısı edinmektedirler. Ders programında yer alan bazı dersler şunlardır: İş İdaresine Giriş, Mikroekonomi, Makroekonomi, İş Matematiği, Sosyoloji, Muhasebe İlkeleri, Pazarlama İlkeleri, Kurumsal Finans, Finansal Analiz, Yönetim Muhasebesi, İş Hukuku, Uluslararası Ticaret, Örgütsel Davranış, Strateji Yönetimi, Yönetim Psikolojisi, Karar Analizleri.  Bilgi yönetimi çerçevesinde verilen dersler öğrencilerin doğru bilgiye erişme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler, Bilgisayar Ofis Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Web Sitesi Tasarımı, Bilgi Sistemleri Analizi ve Yönetimi ile Yönetim Bilgi Sistemleri gibi dersler almaktadırlar.  İletişim dersleri ise öğrencileri duygusal zeka ve iş iletişimi kavramlarıyla tanışmaktadırlar.  Öğrencilerin aldıkları derslerden bazıları, İş İletişimi ve Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri, Problem Çözme Teknikleri, Müzakere Yöntemleri, Reklam Stratejileri ve Yönetimi’dir. Uygulamalı eğitimi bütünleyen staj programları öğrencilere, teorik bilgilerini sektörel uygulamalarla pekiştirerek ilk iş tecrübelerini kazanma olanağı sağlamaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar