İşletme - Ekonomi

Kısaca

Hızla küreselleşen dünya ve giderek karmaşıklaşan iş dünyası, çeşitlenen ve artan nitelikte eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İşletme-Ekonomi, hem işletme hem de ekonomi dallarında uzmanlaşma imkanı veren bir disiplinlerarası alandır.

İşletme-Ekonomi Ana Dalı’nın amacı, günümüz iş hayatı gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, temel iktisat bilgilerinin yanı sıra, işletme alanının uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri ile donanmış Ekonomistler (İktisatçılar) ve İşletmeciler yetiştirmektir.

Mezunlar "İşletmeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İşletme-Ekonomi eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve sosyal konulara ilgili, analitik düşünme ve karar verme, sayısal düşünme yeteneğine, yazılı ve sözlü iletişim, ekip içerisinde uyum ve sorumlulukla çalışma becerilerine sahip, bireysel farklılıklara ve tercihlere saygılı, çalışma hayatında cinsiyet ve benzeri kişisel özellikler nedeniyle ayrımcılığa karşı durma gibi etik davranışları benimseyen, organizasyon yeteneğine, fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, zamanı iyi kullanabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İşletme-Ekonomi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İşletme-Ekonomi Ana Dalı ders programı öğrencilerin hem iktisat hem de işletme konularına hakim olmasına imkan verecek şekilde düzenlenmiştir.  Programda, Mikro ve Makro Ekonomik Kuram, Ekonometri gibi teorik iktisat dersleri ve Yönetimde Yaklaşımlar, Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi, Muhasebe, Örgütsel Davranış gibi işletme dersleri ile birlikte iktisat-işletme konularının arakesiti olan Endüstriyel İktisat, Tahmin Yöntemleri, Yatırım Politikalarının Ekonomisi, Finansman,  İşletme Ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.  Öğrenciler, zorunlu derslerinin yanında, geniş bir seçmeli ders yelpazesinden  ilgi alanlarına göre dersler seçme imkanına sahiptirler.  Öğrencilerin son sınıfta Bitirme Projesi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar