İşletme Mühendisliği

Kısaca

İşletme Mühendisliği, değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere yönetim sistemleri entegre etmek üzere model, süreç ve sistem tasarlayan, uygulayan ve geliştiren bir bilim dalıdır.

İşletme Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, işletmelerin üretim, yönetim, pazarlama ve finans gibi alanlarında hizmet verecek ve işletme problemlerine verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretecek, mühendislik altyapısıyla donatılmış, girişimci ruhlu İşletme Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "İşletmeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İşletme Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve sosyal konulara ilgili, analitik düşünme ve karar verme, sayısal düşünme yeteneğine, yazılı ve sözlü iletişim, ekip içerisinde uyum ve sorumlulukla çalışma becerilerine sahip, bireysel farklılıklara ve tercihlere saygılı, çalışma hayatında cinsiyet ve benzeri kişisel özellikler nedeniyle ayrımcılığa karşı durma gibi etik davranışları benimseyen, organizasyon yeteneğine, fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, zamanı iyi kullanabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İşletme Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İşletme Mühendisliği eğitiminde, işletme eğitimine ek olarak mühendislik formasyonu kazandırılmakta, ayrıca yönetim ve organizasyon, pazarlama, finansman, hukuk ve iktisat gibi temel işletmecilik alanlarında verilen mesleki bilgiler ile öğrencilerin işletmeleri bir bütün olarak yorumlayabilmeleri sağlanmaktadır.  Ders programında, Matematik, Fizik gibi temel mühendislik derslerinin yanı sıra, Ekonomi, Muhasebe, İstatistik gibi temel işletme dersleri bulunmaktadır.  Meslek dersleri ise, üretim, kalite, pazarlama, proje yönetimi, sistem analizi, bilişim, yöneylem araştırması, lojistik, yönetim, organizasyon, insan kaynakları, hukuk, finansman alanlarında işletmecilik ve mühendisliği birleştirecek içeriktedir.  Eğitim programında zorunlu derslerin yanında birçok seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler disiplinler arası ilişkilerle ilgili bilgi ve anlayışlarını geliştirebilmeleri için diğer ana dallardan seçmeli ders alabilmektedirler.  İşletme Mühendisliği eğitimini tamamlayabilmeleri için, öğrencilerin staj yapmaları ve bitirme projesi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar