İtalyan Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Uygarlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olan İtalya'nın dil, kültür ve edebiyatının öğrenilmesi, Batı  toplumlarının ortak malı olmuş manevi değerlerin ve düşünce yapısının anlaşılması ve çağdaş dünya ile bütünleşmemiz açısından önemlidir.

İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, İtalyan dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanında bilgili ve nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

İtalyan Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil öğrenmeye yatkın ve bu alanda başarılı olan, dile ve edebiyata yakınlık duyan, çok okumaya hevesli, Türkçe, yabancı dil ve edebiyat derslerinde başarılı, çalışkan, sabırlı, meraklı kişiler olmaları beklenir.  

Program ve Anabilim Dalları

İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programı, İtalyanca dil bilgisini öğretmek, geliştirmek, İtalyan dilinin gramer yapısını incelemek, İtalyan edebiyatı ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alarak belli başlı akımlar ve yazarlar incelemek hedefine uygun olarak oluşturulmuştur.  Programda, temel İtalyanca dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi, kompozisyon ve dil çalışmaları derslerinin yanı sıra İtalyan kültür tarihi ve metin inceleme, çeviri uygulamaları, başlangıcından günümüze İtalyan edebiyatının başlıca dönemleri, akımları ve yazarlarının ele alındığı İtalyan edebiyat tarihi, İtalyan romanı ve öyküsünün gelişimi, çağdaş İtalyan edebiyatı, Batı dünyasında 17. Yüzyıldan itibaren gelişen yazınsal eleştirinin başlıca kuramlarını tanıtıcı edebiyat eleştirisi ve eleştirel okuma çalışmalarını kapsayan dersler ile günümüzde edebiyata, sanata ve kültüre bakışı içeren dersler yer almaktadır. Öğrencilerin edindikleri bilgileri Latince, Mitoloji, Sanat Tarihi gibi seçmeli dersler ile de pekiştirmeleri mümkündür.  Öğrencilerin mezuniyet tezi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar