Japonca Öğretmenliği

Kısaca

Günümüzde seçmeli yabancı dil dersi olarak Japonca’yı müfredatına katan üniversiteler gün geçtikçe artmaktadır.  Japonya ile ticari ve kültürel ilişkilerimiz gelişmekte ve Türkiye’de iş yapan Japon şirketleri ve/veya Japonlarla iş yapan Türk firmalarının sayısında artışlar kaydedilmektedir.  Diğer taraftan ülkemize her yıl çok sayıda Japon turist gelmekte ve Japonya’ya turistik gezi amacıyla giden Türkler de artmaktadır.  Bu nedenlerle, Japonca diline hakim eleman gereksinimi de artmaktadır.

Japonca Öğretmenliği Ana Dalı’nın öncelikli amacı, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında Japon Dili’ni öğretecek Öğretmenler yetiştirmektir.  Bununla beraber, Japon dilini etkin, üstün ve akıcı bir şekilde kullanma becerisine sahip, dil eğitimi, toplum, edebiyat, tarih gibi konularda da bilgi ve kültür birikimini olan ve eğitim alanı dışında, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda da faaliyet gösterebilecek girişken, bilinçli ve nitelikli elemanlar da yetiştirmektir.

Mezunlar "Yabancı Dil Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Japonca Öğretmenliği eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneği gelişmiş, inceleme, araştırma merakı olan, belleği güçlü, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Japonca Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Japonca Öğretmenliği Ana Dalı ders programında, temel dil becerilerini geliştirmeye, dil öğretimine ve eğitimine yönelik dersler ile genel kültür dersleri yer almaktadır.  Bunlardan bazıları şunlardır: Japonca Dilbilgisi, Sözlü İletişim Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Japon Yazı Sistemi (Kanji), Genel Japon Kültürü, Genel Japon Tarihi, İleri Okuma Becerileri, İleri Yazma Becerileri, Japon Edebiyatı, Türkçe-Japonca Çeviri, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Dilbilim, Japon Toplumsal Dil Becerileri, Japonca Ders Kitabı İncelemesi.  Ders programında ayrıca Öğretmenlik Formasyon dersleri yer almaktadır.  Bunlar arasında, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Türk Eğitim Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Okul Deneyimi, Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Türk Eğitim Sisteminde Okul Yönetimi gibi dersler sayılabilir.  Öğrenciler ilgilendikleri alanlarla ilgili Japon Toplumu, Japon Edebiyatı, Japonca Dil Bilimi, Japon Dil Eğitimi, Japonca-Türkçe Çeviri gibi seçmeli dersler alabilmektedirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar