Kamu Yönetimi

Kısaca

Kamu Yönetimi devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında ihtiyaç duyulan, özellikle kaymakam, idari hakim, uzman ve denetim elemanı ihtiyacının karşılanmasında önemli işlevi bulunan bir disiplindir.

Kamu Yönetimi Ana Dalı’nın amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte Kamu Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Kamu Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Kamu Yönetimi okumak isteyenlerin, sosyal bilimler konularıyla ilgili ve bu alanlarda başarılı, politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konulara meraklı, iletişim becerileri yüksek, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı olan, insan davranışlarını analiz edebilme konusunda etkili ve sağlam bir mantığa sahip, inandırma gücü yüksek kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Kamu Yönetimi Ana Dalı değişik alt dallardan oluşmaktadır:

  • Yönetim Bilimleri
  • Hukuk Bilimleri
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları

Programda Okutulan Dersler

Kamu Yönetimi Ana Dalı ders programında, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk gibi disiplinlerde çok sayıda uzmanlık dersi yer almaktadır.  Bu bağlamda Siyasal Teoriler, İlk Çağlardan Günümüze Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyasal Sistemler, Devlet Kuramları, Anayasa, Türk Anayasa Düzeni, Çağdaş Devlet Sistemleri, Yönetim Bilimleri, Yönetsel Yargı, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Toplumbilim, Türk siyasal Hayatı, Demokrasi Kuramları, Kentleşme ve Konut Politikası, Kent Ekonomisi dersleri eğitim programının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Öğrenciler programda yer alan dersler ile alanla ilgili temel bilgileri edinmenin yanı sıra, analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayış da kazanmakta, yorum, yazma ve tartışma yeteneklerini geliştirmektedirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar