Karşılaştırmalı Edebiyat

Kısaca

Karşılaştırmalı Edebiyat, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından inceleyen, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit eden, nedenleri üzerine yorumlar getiren bir disiplindir.  Karşılaştırmalı Edebiyat, hem bireylerin hem de yeryüzündeki ulusların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve önyargıların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Karşılaştırmalı Edebiyat farklı ülkelerinin edebiyatlarının yanı sıra dili, tarihi ve kültürel oluşum süreci ile de ilgileniyor olması nedeniyle pek çok ulusal edebiyattan farklıdır.  Bu nedenle karşılaştırmalı edebiyat genel olarak edebiyat ile değil, edebiyatın sosyal ve kültürel boyutta hayatımızı nasıl etkilediği sorusu ile ilgilidir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı’nın amacı, Türk edebiyat dünyasında eksikliği hissedilen, farklı dillerde, farklı edebi türlerde ve farklı çağlarda yazılmış eserleri incelemenin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, tarih ve felsefe alanında da formasyon kazanmış Edebiyat Bilimcilerini (Komparatist)yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi almak isteyenlerin, dil-edebiyat, tarih, sosyoloji ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili ve bu alanlarda başarılı, üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, bilimsel çalışmaya meraklı, analitik düşünen, çalışkan, dikkatli, genel kültürü yüksek kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı, öğrencilere evrensel bir bakış açısı kazandırmayı ve disiplinlerarası çerçevede edebiyata farklı ve yeni bir yönelim edindirmeyi amaçlamaktadır.  Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Dalı ders programında “Batı" edebiyat ve medeniyeti, resim ve müziğin tarihiyle birlikte dilbilime, düşünce tarihine, semiyoloji ve eleştiri teorilerine de geniş yer verilerek öğretilmektedir.  Ayrıca öğrenciler son sınıfta modern Türk edebiyatı ve çağdaş dünya edebiyatını da ele almaktadırlar. Programda, Romanın Gelişimi, Batı Kültürü Tarihi, Mitoloji, Eleştiri Yöntemleri, Batı Edebiyatında 'Kahraman' Tiplemeleri, Metin Analizi, Çeviri ve Sanat Değerlendirmesi gibi derslerin yanı sıra 20. Yüzyıl edebiyat, sanat ve felsefesi üzerine dersler yer almaktadır. Ayrıca yabancı dil öğretimi de programda ağırlıklı yer tutmaktadır.  Öğrenciler ikinci ve hatta üçüncü yabancı dilleri öğrenme olanağına sahip olmaktadırlar.   

İlgini Çekebilecek Yazılar