Kimya Biyoloji Mühendisliği

Kısaca

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği,  kimya, biyoloji ve matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir mühendislik disiplinidir. Yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşların insanlığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin önemi daha da artmaktadır.  Kimya mühendisliğine moleküler biyoloji ve biyoteknoloji tabanının eklenmesiyle oluşan Kimya-Biyoloji mühendisliği disiplininin yeni istihdam olanakları yaratacağına ve cazip bir meslek olacağına inanılmaktadır.

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, moleküler biyoloji, kimya ve mühendislik arasındaki ilişkileri bilen ve bu ilişkinin günümüz teknolojisini ne şekilde etkilediğinin farkında olan nitelikli Kimya-Biyoloji Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Kimya Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, matematik, fizik özellikle biyoloji ve kimya alanlarına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı, teknik ve sayısal zekaya sahip, problem tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğine sahip, sabırlı, sorumluluk sahibi, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, çevre bilinci yüksek, bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip, iletişim yeteneği kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık ve kendini sürekli geliştirebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sanayide çalışma kriterlerine uygun kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Ana Dalı ders programında, Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle birlikte yer almaktadır.  Alan dersleri arasında Kimya-Biyoloji Mühendisliğine Giriş, Termodinamik, Biyokimya, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kütle Transferi, Reaksiyon Mühendisliği, Süreç ve Ürün Tasarımı, Ayırma Süreçleri gibi dersler yer almaktadır.

Öğrenciler zengin seçmeli dersler yelpazesinden ilgilendikleri dersleri seçerek istedikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler.  Bu alanlar, Süreç Sistemi Mühendisliği, Enerji ve Çevre Mühendisliği, Moleküler Mühendisliği, İleri Malzeme Mühendisliği ve Biyoteknoloji ve Biyoinformatik olabilmektedir.

Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Ayırma İşlemleri, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Optimizasyonu, Enerji için Nanoyapılı Malzemeler, Polimer Mühendisliği, Biyoinformatik, Biyomateryaller, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Sürdürülebilir Enerji,  Yüzeylerde Kataliz İşlemleri, Bioteknoloji, İlaç Tasarımı, Biomoleküller Yapı, Fonksiyon ve Dinamiği, Doku Mühendisliği, Molekül Modelleme ve Simülasyonları.  Eğitimde laboratuvar çalışmaları önemli ve ağırlıklı yer tutmaktadır ve öğrencilerin araştırma laboratuvarlarında çalışma olanakları bulunmaktadır.  Öğrencilerin staj yapması ve bitirme projesi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar