Kimya Mühendisliği

Kısaca

Kimya Mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak, hammadde ve kimyasalların yararlı ve ekonomik değere sahip ürünlere dönüştürülmesi süreçlerini tasarlama ve uygulamadan sorumlu olan ve bunun yanında, bu uygulamaları gerçekleştirebilecek alet ve ekipmanın tasarımını, imalatını, operasyonlarını ve bakımlarını gerçekleştirerek önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik disiplinidir.

Gelişmiş ülkelerde en geniş kapsamlı mühendislik eğitimine sahip, en saygın mesleklerden biri olarak kabul edilen Kimya Mühendisliği, 21. Yüzyılda yeni malzemelerin yanı sıra biyoteknoloji, nanoteknoloji, temiz ve sürdürülebilir enerji teknolojileri, yakıt pili teknolojisi ve benzeri ileri teknolojilerin geliştirilmesine de öncülük etmektedir.

Kimya Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, kimya ve biyokimya sanayine, mühendislik süreçleri ve araçları tasarlayarak, geliştirerek ve işleterek destek sağlayacak Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Kimya Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Kimya Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, kimya ve fizik alanları ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, iyi bir matematik alt yapısına, sayısal düşünme gücüne, bilimsel meraka, deney tasarlama ve uygulama, veri analiz ve yorumlama, çok disiplinli ekipler ile çalışabilme, etkin iletişim kurma, sürekli değişmekte olan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilme becerilerine sahip, ömür boyu öğrenmeye hevesli, sorumlu, sabırlı ve titiz kişiler olmaları ve kimyasal maddelere karşı alerjilerinin olmaması beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Kimya Mühendisliği Ana Dalı üç alt dalda yapılanmıştır:

  • Kimyasal Teknolojiler
  • Proses ve Reaktör Tasarımı
  • Temel İşlemler ve Termodinamik

Programda Okutulan Dersler

Kimya Mühendisliği Ana Dalı ders programında, Fizik, Kimya ve Biyoloji bilimlerinin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı, tesislerin yapımının amaca uygunluk açısından denetlenmesi, kimyasal maddelerin üretiminden ürünlerin pazarlanmasına dek geçen süreçlerin değerlendirilmesi, denetimi ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır.  Öğrenciler, bir yandan Kimya Mühendisliğinin temel kavramlarını öğrenirken, bir yandan da Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilim derslerini almaktadırlar.  Programda ayrıca, temel Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Programlama, Matematiksel Modelleme ve uygulamaya yönelik derslerin yanı sıra, Toplam Kalite Yönetimi, Çevre ve Güvenlik gibi çağdaş kavramların özümsenmesine yönelik dersler de bulunmaktadır.   Ayrıca öğrencilerin, Biyomoleküler Mühendislik (özellikle Biyoproses Endüstrisi), Polimer ve Biyopolimer Bilimi ve Mühendisliği (özellikle Plastik Mühendisliği) ile Malzeme Bilimi ve Teknolojisi (özellikle Seramik Malzemeler), Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği ve Proses Mühendisliğinden dersler alarak bu alanlarda uzmanlık kazanma imkanları bulunmaktadır.  Programda öğrencilerin bilgilerini sentezleyebilecekleri Proje, Planlama, Tasarım ve Kimya Mühendisliği Laboratuvar çalışmaları da yer almaktadır.  Öğrencilerin zengin ve çok amaçlı eğitim ve araştırma laboratuvarlarında çalışma yapmaları teşvik edilmektedir.  Öğrencilerin endüstri stajı yapmaları ve meslekteki bilgi ve algılama düzeylerini bir bitirme projesi ile geliştirmeleri zorunludur.   

İlgini Çekebilecek Yazılar