Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kısaca

Gün geçtikçe küreselleşen rekabet ortamında anahtar kavram, yenilikçi, yaratıcı ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmektir.  Kimya ve Süreç Mühendisliği farklı sanayi dallarındaki işletmelerde maliyeti azaltma, sorunların çözümünü ve olası kaza risklerini önleme işlevi ile endüstriye önemli bir katkı sağlayan bir mühendislik disiplinidir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği, kimya ve klasik temel mühendislik dallarından alınmış olan genel süreçlerin birlikte ele alındığı bir mühendislik disiplinidir.  Son yıllarda hızla yenilenen endüstriyel yapılanmalar içinde, Kimya ve Süreç Mühendisliğinin önemi iyice artmış, yerli ve yabancı birçok temel endüstrinin öncelikli gereksinimi haline gelmiştir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, bir sürecin (prosesin) genel tasarımını ve cihazların özel tasarımlarını yapabilecek, farklı tasarım parametrelerinin tasarıma etkisini Kimya Proses Endüstri alanları için geliştirilmiş olan bilgisayar yazılım programlarından yararlanarak inceleyebilecek, ülkemiz ekonomisine ve teknolojisine fayda sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip Kimya ve Süreç Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Kimya Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Kimya ve Süreç Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, kimya ve fizik alanları ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, iyi bir matematik alt yapısına, sayısal düşünme gücüne, bilimsel meraka, deney tasarlama ve uygulama, veri analiz ve yorumlama, çok disiplinli ekipler ile çalışabilme, etkin iletişim kurma, sürekli değişmekte olan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilme becerilerine sahip, ömür boyu öğrenmeye hevesli, sorumlu, sabırlı ve titiz kişiler olmaları ve kimyasal maddelere karşı alerjilerinin olmaması beklenir.     

Program ve Anabilim Dalları

Kimya ve Süreç Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Kimya ve Süreç Mühendisliği Ana Dalı eğitiminde sırasıyla, temel bilimlere, temel mühendislik derslerine ve mesleki alan derslerine ağırlık verilmektedir.  Öğrenciler, ders programındaki Genel Kimya, Matematik, Fizik, Kimya ve Proses Mühendisliğine Giriş, Matematik, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Termodinamiği, Analitik Kimya, Kimya ve Proses Mühendisliği Temel Prensipleri, Akışkanlar Mekaniği, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Fizikokimya, Organik Kimya, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Isı Transferi, Sayısal Analiz Yöntemleri, Matematiksel Modelleme, Kütle Aktarımı, Temel Malzeme Bilimi, Ayırma İşlemleri, Mühendislik Ekonomisi, Kimyasal Proses Teknolojisi, Proses Mühendisliği Tasarımı, Proses Kontrol, Proses Optimizasyonu gibi derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli dersler yelpazesinden ilgilendikleri alanlarda ders seçme olanakları bulunmaktadır.  Teknik seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Mühendislik Mekaniği, Elektrik Elektronik Bilgisi, Gıda Prosesleri, Biyoteknolojiye Giriş, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevre Kimyası ve Teknolojisi, Katı ve Sıvı Yakıt Üretim Prosesleri, Kalite, Çevre ve Güvenlik, Yakıt ve Enerji Teknolojisi, Gıda Proseslerinde Temel İşlemler, Gıda Katkıları, Seramik Kimyası, Petrokimya Teknolojisi, Kataliz ve Katalitik Prosesler, Gıda Proseslerindeki Biyokimyasal Değişimler, Proses Enstrümantasyonu, Katı Atık Yönetimi, Polimer Teknolojisine Giriş, Reaktör Tasarımı, Gıda endüstrisinde Kalite Güvenliği, Gıdaların Ambalajlanması ve Saklanması.  Ayrıca ders programı, Pazarlama, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, İş Hukuku, Kamu Personel Yönetimi, Mühendislik Etiği gibi teknik olmayan seçmeli derslerle de desteklenmektedir.  Öğrenciler teorik olarak aldıkları dersleri Genel Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Aletli Analiz ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarında yapılan uygulamalarla pekiştirme imkanları bulunmaktadır.  Öğrencilerin staj yapması ve bitirme ödevi hazırlamaları zorunludur.    

İlgini Çekebilecek Yazılar