Latin Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Latince, yaşayan batı dillerinden İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Romence’nin birinci derecede anasıdır. İngilizce Latin kökenli olmamasına karşın, sözcük ve kavramlarıyla yarı yarıya bu dile bağlıdır. Almanca, yapısındaki Fransızca kökenli sözcükler dolayısıyla Latince’ye çok şey borçludur. Bu nedenle Slav dilleri dışındaki batı dilleri için Latince öğrenimi önemlidir.  Latince, hukuk, tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, botanik, zooloji, jeoloji, v.b. gibi bilim dallarındaki terminolojilerin kökünü oluşturur. Batı düşüncesinin ve uygarlığının klasik yazına dayanması nedeniyle, batıyla ilgili sosyal bilimler üzerinde araştırmada bulunacak kişiler için Latin dili ve yazını özellikle gereklidir.

Latince, antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemi ve değerini anlamanın yanı sıra, eskiçağ ve ortaçağ tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi birçok alanda, ayrıca, Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için de gereklidir.

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Latince yazılmış metinler üzerinde araştırma ve yorum yapabilecek yetkinlikte Latince bilen ve Latin dili, kültürü ve tarihi konularında bilgi sahibi olan Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Latin Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, Batı dilleri ve uygarlığına özel ilgi duyan, dil konusunda yeteneği olan, Latin Dili ve Edebiyatı’nın yanı sıra Eski Yunan Dili ve Edebiyatı’na da ilgi duyan ve çok dilli bir eğitim almak isteyen, sıkı ve düzenli çalışmayı göze alan, sabırlı, meraklı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, kuramsal ve uygulamalı yöntemle Latin Dili’nin dil bilgisi ve dilin yapısı ele alınmaktadır.  Ayrıca, Roma Uygarlığı ve Roma Yazını derslerinde, Roma toplumu ve yazını ile ilgili bilgiler verilmekte, Roma yazının önde gelen yazarlarından özgün metin örnekleri okutulmaktadır. Ders programı, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nda yer alan tüm dersleri de kapsamaktadır.  Bunun dışında öğrencilerin yaşayan Batı Dilleri, Tarih, Felsefe, Arkeoloji, Tiyatro gibi dallardan seçmeli ders alma olanakları bulunmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar