Leh Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Lehçe, Polonyalılar’ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dil Ailesi’ne bağlı Slav Dilleri öbeğinde yer alan bir dildir.  Lehçe, Polonya’nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya’da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir.  Türkiye ile Polonya arasında son yıllarda artan ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle Lehçe bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Leh Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Lehçe’yi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Leh edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Leh Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil öğrenmeye ilgi duyan ve bunda başarılı olan, farklı kültürlere meraklı olan, Türkçe'nin dilbilgisi kurallarını iyi bilen, iletişim becerileri gelişmiş kişiler olması beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Leh Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Leh Dili ve Edebiyatı eğitiminde, fonetik ve pratik konuşma derslerinin yanı sıra, gramer, uygulamalı dil bilimi, tümce bilgisi, kompozisyon ve Polonya kültür tarihi, edebiyat tarihi ve çeviri dersleri yer almaktadır.   Ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır: Gramer, Fonetik, Metin Çalışması, Pratik Çalışma, Antik Edebiyat, Mitoloji, Orta Düzey Gramer, Türkçe-Lehçe Çeviriye Giriş, Lehçe-Türkçe Çeviriye Giriş, Kompozisyon Çalışması, Polonya Kültür Tarihi, Türkçe-Lehçe Metin Çevirisi, Lehçe-Türkçe Metin Çevirisi, Ortaçağ’dan Barok’a Polonya Edebiyatı, Ortaçağ’dan Barok’a Polonya Edebiyat Tarihi, Türkçe-Lehçe Edebi Çeviri, Lehçe-Türkçe Edebi Çeviri, İleri Düzey Gramer, Aydınlanma-Romantizm-Realizm Dönemi Polonya Edebiyatı, Türkçe-Lehçe Tarihi Metin Çevirisi, Lehçe-Türkçe Tarihi Metin Çevirisi, Genç Polonya Dönemi Polonya Edebiyatı, Türkçe-Lehçe Siyasi Çeviri, Lehçe-Türkçe Siyasi Çeviri, Avrupa Tarihi, İki Savaş Arası Dönem ve II. Dünya Savaşı Sonrası Çağdaş Polonya Edebiyatı, Türkçe-Lehçe Gazete Dili Çevirisi, Lehçe-Türkçe Gazete Dili Çevirisi.  Öğrencilerin ayrıca ilgi duydukları alanlarda seçmeli ders alma olanakları bulunmaktadır.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Türkçeye Çevrilmiş Yapıtlarda Çağdaş Polonya Edebiyatı, Adnrzej Wajda ve Krzystof Kieslowski’nin Filmlerinin İncelenmesi, Rus Dili Grameri, W. Gombrowicz’in Romanında Başkahraman, Çağdaş Polonya Edebiyatı, Ortaçağdan Günümüze Polonya Şiirinde Aşk ve Ölüm Kavramı.  Ayrıca, öğrenciler temel yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan birini seçebilmektedirler.  Öğrencilerin Mezuniyet Tezi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar