Makine ve İmalat Mühendisliği

Kısaca

Günümüzde küresel pazarlardaki ağır rekabet şartlarına dayanabilecek bir ürünün, yaratıcı tasarım, işlevsellik, yüksek kalite, estetik, yüksek teknoloji ve düşük maliyet gibi özellikleri üzerinde toplaması gerekmektedir.  Makine ve İmalat Mühendisliği, her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden, malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz gibi kavramları hesaba katarak nasıl üretileceği üzerinde çalışan bir mühendislik disiplinidir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, farklı sanayi dallarında yaptıkları çalışmalarla işletmelerde hız, kalite, maliyet ve çevreye uyum gibi rekabetin en önemli faktörlerini sağlayarak endüstriye ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak bilgili ve nitelikli Makine ve İmalat Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Makine Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Makine ve İmalat Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, ileri matematik ve fen bilimleri bilgilerine meraklı, teknik ve karmaşık problemleri çözmeyi seven, analiz yeteneği olan,  şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, tasarıma meraklı, makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, bilgisayar uygulamalarına yatkın, ekip çalışmasına yatkın, disiplinlerarası çalışmaya yatkın, kısıtlı kaynakları etkin yönetmeye dikkat eden, disiplinli çalışma alışkanlığı gelişmiş, etkin iletişim kurma becerisine sahip, planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme ve motive edebilme becerilerine sahip, sorumluluk duyguları gelişmiş, yaratıcı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Dalı eğitiminde sırasıyla, temel bilimlere, temel mühendislik derslerine ve mesleki alan derslerine ağırlık verilmektedir.  Öğrencilerin, ders programındaki Matematik, Fizik, Genel Kimya, Statik, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Makine ve İmalat Mühendisliğine Giriş, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri, Diferansiyel Denklemler, Mukavemet, Malzeme Bilimi, Dinamik, Termodinamik, Mühendislik Matematiği, Mühendislik Malzemeleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, Mekanizma Tekniği, İmal Usulleri, Sayısal Yöntemler, Makine Teorisi ve Dinamiği, Otomatik Kontrol, Bilgisayar destekli Üretim (CAD), Isı Transferi gibi derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli dersler yelpazesinden ilgilendikleri alanlarda ders seçme olanakları bulunmaktadır.  Teknik seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Dijital Ölçme ve Kontrol, Mühendislik Tasarımı, Takım Tezgahları, Isıl İşlemler, Üretimde Bakım ve Onarım, Kalite Mühendisliği, Korozyon ve Yüzey Koruma, Talaşlı İmalat, Isıtma ve Havalandırma, Hidrolik Makineler, Buhar kazanları, Toz Metalürjisi, Malzeme Muayene Yöntemleri, Yakıtlar ve Yanma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Üretimde Otomasyon, Demir Dışı Malzemeler, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Motorlar, Termik Turbo Makineler, Robotiğe Giriş, Isı Değiştiricileri, Kompozit Malzemelere Giriş, Termal Sistem Tasarımı, Kaynak Teknolojisi, Malzeme Seçimi, Plastik Şekil Verme, Mekatroniğe Giriş, Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş, Kalıpçılık Tekniği, Malzemelerin Mekanik Davranışı, Doğalgaz Tesisatı, Soğutma Teknolojisi, Modern İmalat Yöntemleri.  Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Dalı ders programı, Pazarlama, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, İş Hukuku, Kamu Personel Yönetimi, Mühendislik Etiği, Mühendislik Ekonomisi, Seramik Teknolojisi ve Uygulama, Yönetim ve Organizasyon, İletişim Tekniği, Meslek Hastalıkları, Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Bilim tarihi, Girişimcilik ve İş Tasarımı, İş Güvenliği gibi teknik olmayan seçmeli derslerle de desteklenmektedir. Öğrencilerin staj yapması ve bitirme ödevi hazırlamaları zorunludur.    

İlgini Çekebilecek Yazılar