Maliye

Kısaca

Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör, özel ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü, sosyal ihtiyaçlar ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi, özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarının gidermedeki görev paylaşımıyla, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği ve dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetleri hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Maliye Ana Dalı’nın amacı, kamu sektörünün yanı sıra özel sektör için de maliye alanında Türkiye koşulları yanında dünyadaki gelişmelerin gereklerini de gözeten teorik ve pratik bilgilere sahip nitelikli Maliyeciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Maliyeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Maliye eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve istatistik konularına ilgili, analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seven,  ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen, tertipli, dikkatli, sabırlı, dürüst ve sorumluluk sahibi, disiplinli, çalışkan, iletişim becerileri yüksek, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı olan, inandırma gücüne sahip olan kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Maliye Ana dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Maliye Teorisi
  • Mali İktisat
  • Mali Hukuk
  • Bütçe ve Mali Planlama

Maliye Teorisi ve Mali İktisat dalları, kamu maliyesini ilgilendiren konuları iktisat teorisi çerçevesinde inceler.  Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama dalları ise uygulamaya yönelik olup kamu kesimi bütçesi ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarının inceler.

Programda Okutulan Dersler

Maliye eğitimi öğrencilere, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırma, iş yaşamına yönelik hukuki bilgi birikimini oluşturma, maliye politikaları konusunda analitik analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirme becerileri kazandırmaktadır.   Ders programında, Maliye, İktisat ve İşletme alanlarındaki teorik ve pratik derslerin yanı sıra Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İstatistik ve Bilgisayar alanlarından dersler de yer almaktadır.  Ayrıca, İstatistik ve Matematik gibi dersler de öğrencilerin yoğunlukla aldıkları dersler arasında bulunmaktadır.  Alınan bazı temel dersler şunlardır: Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi, Vergi Mevzuatı, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası.  Bu derslerle öğrenciler kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergisel sorunlar, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında kapsamlı bilgi edinmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar