Medya ve İletişim Sistemleri

Kısaca

2000’li yıllarda iletişim, toplumsal, politik ve ekonomik güç alanlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle girdikleri karmaşık ilişkinin sinir sistemi olarak kabul edilmektedir. Dijital medya ve internet teknolojisinin gelişmesi, medya sektöründe büyük sıçramalara neden olmaktadır.  İnternet teknolojileri ve onun üzerine kurulu melez medya modelleri gittikçe yaygınlaşmakta, internet gazeteciliği, “blogging”, “podcasting”, “online gaming” gibi konularda pratik çalışmalar hızla artmakta ve bu alanda çalışacak nitelikli insan gücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Medya ve İletişim Sistemleri Ana Dalı’nın amacı, gelişen teknoloji doğrultusunda artan iletişim olanakları nedeniyle özellikle internet, uydu iletişimi, televizyon ve data iletişiminde yaşanan gelişmeleri çözümleyecek ve farklı medya alanlarında çalışabilecek teknik bilgi ve donanıma sahip Gazetecileri ve İletişimcileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Gazeteci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Medya ve İletişim Sistemleri eğitimi almak isteyenlerin, düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilen ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilen, çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, insanları seven, yaratıcı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Medya ve İletişim Sistemleri Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Medya ve İletişim Sistemleri Ana Dalı ders programı teorik ve pratik eğitimin yapılabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmektedir.  Programda, geleneksel yayın ve yayım yöntemlerinin yanı sıra, elektronik medyanın da ihtiyacını karşılayacak konular işlenmektedir.  Programda yer alan dersler arasında, Medya Çalışmalarının Temelleri, Gazeteciliğe Giriş, Haber Yazımı, Medya Eleştirileri, İletişim Etiği, İletişim Teknolojileri, Sayfa Tasarımı, Görüntü Düzenleme, Naklen Yayın Teknikleri, Spor Yayıncılığı, İnternet Haberciliği ve Yazarlığı, Medyanın Ekonomi Politiği, Medya ve İletişim Hukuku, Medya ve Çağdaş Toplumsal Düşünce, Medya ve İnsan Hakları, Araştırmacı Gazetecilik, İleri Haber Yazımı, Türkiye’de Popüler Kültür, Siyasal İletişim, Küresel İletişim gibi dersler bulunmaktadır.  Öğrencilerin eğitim uygulamaları arasında, haber merkezi programları yapmaları, internet gazetesi ve dergi yayınlamaları, canlı haber yaparak sunmaları, radyo programı hazırlamaları gibi mesleki pratikler yapma imkanları bulunmaktadır.  Öğrencilerin bitirme tezi hazırlamaları zorunludur.  

İlgini Çekebilecek Yazılar