Mimarlık

Kısaca

Mimarlık, insanlık tarihinin en eski disiplinleri arasında sayılır, çünkü yaşamın geçtiği her tür tasarlanmış çevrenin üretimiyle ilgilidir. Mimarlığın değişmez tanımı, Romalı mimar Vitruvius'un "sağlamlık, kullanışlılık, güzellik" (firmitas, commoditas, venustas) olarak dile getirdiği üç amacı içerir. Bu tanıma göre mimarlık, kullanım güvenliğine sahip, işlevine uygun, rahatlık koşullarını sağlayan ve insana yaşama zevki ve yücelik duygusu aşılayan mekanların yaratılmasını hedefler.  Bir yapıyı “mimari eser” yapan ve insan yerleşmelerini kente/şehre dönüştüren bu üç koşulun birlikte yerine gelmesidir.  Bu üç koşul mimarlığın bilim, teknoloji ve sanat alanlarıyla eş dereceli bağlantısını da göstermektedir.

Dünya nüfusunun kentleşme eğilimindeki hızlı artış, çok ciddi ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik problemlerini beraberinde getirmekte ve toplumun mimarlık mesleğinden beklentileri de değişmekte ve artmaktadır.

Mimarlık Ana Dalı’nın amacı, profesyonel tasarım becerileri, teknik yetkinlik, çevresel farkındalık, kültürel duyarlılık ve etik bilinçle donanımlı Mimarlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Mimar" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan mimarlık taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu mimarlık taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.


Aday Özellikleri

Mimarlık eğitimi almak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip, görsel sanatlara ilgili, yaratıcı, estetik görüş sahibi, tasarım becerisine sahip, başkalarını etkileyebilen, yeniliklere ve eleştiriye açık, dikkatli ve titiz, iletişim becerisi gelişmiş kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Mimarlık Ana Dalı üç alt dala ayrılmaktadır:

  • Bina Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Programda Okutulan Dersler

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarını buluşturan bir disiplin oluşu nedeniyle çok yönlü birikime sahip olmayı gerektiren mimarlık eğitimi bilim ile sanat disiplini ve kültürünü bütünleştiren farklı bir eğitim kurgusu ve ortamına sahiptir.  Mimarlık Ana Dalı ders programının odak noktası, öğrencilerin araştırmacı yönlerini, düşünce yapılarını ve tasarımcı kişiliklerini geliştirmeye dönük tasarım stüdyolarıdır. Stüdyolar ortak çalışma, düşünce alışverişi ve eleştiri ortamlarıdır. Öğrenciler, stüdyo derslerinde, verilen konulara göre,  öğretim üyelerinin danışmanlığında ve bağımsız olarak, özgün tasarım projeleri geliştirirler. Projeler mimari çizim ve maketler ile üretilir ve jürilere sunulur, izleyicilere açık bir tartışma ortamında jüri üyeleri tarafından eleştirilerek değerlendirilir.  Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak öğrenciler mimari tasarım stüdyolarında CAD-CAM teknolojisi kullanılarak yürüttükleri hesaplamalı tasarım dersleri yanında ilgilendikleri alanlarda seçmeli dersler alma olanağına sahiptirler.  Seçmeli dersler arasında,  Tasarım Bilimleri ve Teknoloji, Mimarlık Tarihi, Kuram ve Eleştirisi, Dijital Teknolojiler sayılabilir.  Öğrenciler ayrıca, jüri üyesi ya da konuşmacı olarak davet edilen mimarlar ve mezunların uygulama alanlarındaki deneyimlerini öğrenme ve yapılan mimarlık gezileriyle de aldıkları dersleri destekleyen bilgi ve görgü edinme imkanlarına sahiptirler.  Öğrencilerin, arazide, yapı şantiyelerinde ve mimari bürolarda yapı uygulaması ve meslek pratiği ile tanışmaları için staj yapmaları zorunludur.  Ayrıca öğrencilerin akademik araştırmayla destekledikleri ve özgün fikirlerini ve tasarım becerilerini uygulamaya geçirdikleri kapsamlı bir mezuniyet projesi hazırlamaları zorunludur.    

İlgini Çekebilecek Yazılar