Muhasebe

Kısaca

İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgilerle aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır.

Muhasebe Ana Dalı’nın amacı, muhasebe sistemini ve uluslararası muhasebe mevzuatını çok iyi bilen, işletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarındaki temel bilgilerin yanı sıra bilgisayar uygulamalarına da hakim Muhasebeciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Muhasebeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Muhasebe eğitimi almak isteyenlerin, matematik ile ilgili ve bu alanda başarılı, muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku ve finans konularına meraklı, sayı ve sembollerle çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli, tertipli ve düzenli, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan, sır saklayan kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Muhasebe Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Muhasebe Ana Dalı ders programında öğrenciler temel Ekonomi, İşletme, Finans, dersleri ile Muhasebe meslek dersleri almakta ve muhasebe uygulamaları yapmaktadırlar.  Programda yer alan derslerden bazıları, Ekonomi, Genel İşletme, Hukukun Temel Kavramları, Matematik, Muhasebeye Giriş, Borçlar Hukuku, Pazarlama, Finans Matematiği, Finansal Muhasebe, Finansal Yönetim, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Takip ve Hukuk, Şirketler Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Dış Ticaret İşlemleri ve Finansman, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri’dir.  Ayrıca, programda Muhasebe Paket Programları eğitimi de bulunmaktadır.  Öğrenciler ilgi alanlarına göre istedikleri dersleri seçebilmektedirler.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Tablolar Analizi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Güvenlik Sistemleri, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Vergi Hukuku, Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu, İcra ve İflas Hukuku, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası Hukuku, Toplam Kalite Yönetimi, Zaman ve Stres Yönetimi, Yönetim Muhasebesi, İhtisas Muhasebeleri, Muhasebe Denetimi, Muhasebe Standartları, İş Hukuku, Kurumsal Yönetim, Ekip Çalışması, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Dünya ve AB Ekonomisi, İleri Muhasebe Uygulamaları, Kariyer Planlaması, Kurumsal Kaynak Planlaması, Portföy Yönetimi, Risk Yönetimi ve İç denetim, Stratejik Maliyet Yönetimi, Türev Ürünler ve Muhasebe, Vergi Muhasebesi.  Öğrenciler zorunlu stajlarını mali müşavirlik firmaları, denetim firmaları, üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe birimlerinde yapabilmektedirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar