Muhasebe Bilgi Sistemleri

Kısaca

İş dünyasındaki dinamik gelişmeler, yöneticilerin karar alma süreçlerini hızlandırmakta, daha çok ve daha kısa zamanda bilgi edinme gereksinimini artırmaktadır.  Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler dolayısıyla bilgi işleme ve kullanma kapasitelerindeki artışlar muhasebe disiplini olumlu olarak etkilenmiş, veriyi kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama gibi geleneksel muhasebe işlevlerinin gerçek zamanlı yapılabilmesi yöneticiler için stratejik karar destek sistemini oluşmasını sağlamıştır.  Muhasebe uygulamaları, bu çağdaş özellikleriyle, işletmelerin idari ve mali sürekliliğinde en işlevsel rollerden birini üstlenmektedir.

Muhasebe, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlama, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetleme ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunma konuları ile ilgili bir disiplindir.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Ana Dalı’nın amacı, uluslararası muhasebe standartları ve Türkiye'de uygulanan Tek Düzen Hesap Planı esasları hakkında bilgili ve nitelikli Muhasebeciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Muhasebeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Muhasebe Bilgi Sistemleri eğitimi almak isteyenlerin, matematik ile ilgili ve bu alanda başarılı, muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku ve finans konularına meraklı, sayı ve sembollerle çalışmaktan hoşlanan, yenilikleri ve yeni teknolojileri takip eden, sabırlı, dikkatli, tertipli ve düzenli çalışan,  araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan,  sır saklayan kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Muhasebe Bilgi Sistemleri Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Muhasebe Bilgi Sistemleri Ana Dalı ders programı, muhasebe, bilgi sistemleri ve yönetim alanlarına yayılmaktadır. Temel dersler arasında, Muhasebe, Matematik, İstatistik yer almaktadır.  Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi dersleri ile birlikte İhtisas Muhasebesi derslerini alan öğrenciler iş hayatına donanımlı olarak atılmaktadırlar. Ayrıca muhasebe mesleğinde büyük önem taşıyan Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir.  Dersler uygulamalarla desteklenmekte ve öğrenciler, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Maliyet Muhasebesi ve Muhasebe Yazılımları konularında bilgisayar pratiği yapmaktadırlar.  Ayrıca, program, muhasebe ve yönetim alanlarına yönelik raporlama ve ticari yazışmaları da kapsamaktadır.  Öğrenciler, Türk ve uluslararası muhasebe standartlarında uzmanlaşma imkanına sahip olmaktadırlar.  Öğrencilerin staj yapması zorunludur.  Bu sayede, öğrencilerin, eğitim-öğretim sırasında edindikleri kuramsal bilgileri iş ortamında pekiştirmeleri, uygulamalar hakkında bilgi edinmeleri ve pratik kazanmaları mümkün olmaktadır.  Öğrencilerin ayrıca Mezuniyet projesi hazırlamaları zorunludur.     

İlgini Çekebilecek Yazılar