Muhasebe ve Finans Yönetimi

Kısaca

Günümüz ekonomisinde yaşanan hızlı gelişmeler ve güçlü rekabet ortamı, işletmelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ihtiyacını hızla artmaktadır.  İşletmelerin ortaklarının ve çalışanlarının ticari faaliyetlerle ilgili doğru ve güvenilir bilgiye en kısa yoldan ve en kısa zamanda erişebilmeleri, işletmeleri güçlü ve rakiplerine göre avantajlı kılmaktadır.  İşletmelerin ve kurumların başarısı ve karlılığının artması, etkin bir finans yönetimi ile gerçekleşebilirken, işletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesi de etkin muhasebe ile yapılabilmektedir.

İşletmelerde oluşan mali nitelikteki olayları belgeleyen, kaydeden, raporlayan ve mali bilgileri aktaran bir bilim dalı olan muhasebe ve finansman, işletmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Muhasebe ve Finansal Yönetimi Ana Dalı’nın amacı, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak, muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen ve uygulama deneyimi olan bilgili ve nitelikli Muhasebeci ve Finansal Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Muhasebeci" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin, matematik ile ilgili ve bu alanda başarılı, muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku ve finans konularına meraklı, sayı ve sembollerle çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli, tertipli ve düzenli, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan, sır saklayan kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Muhasebe ve Finans Yönetimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Muhasebe ve Finans Yönetimi Ana Dalı ders programında, temel Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, Hukuk, İstatistik ve İşletme alanları ile ilgili derslerin yanı sıra, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi, Vergi Hukuku, Yönetim-Şirketler-Vergi Muhasebesi, Para ve Finansal Kurumlar, İşletme Finansı, Uluslararası Finansal Piyasalar, Uluslararası Muhasebe Standartları, Enflasyon Muhasebesi, Kamu Maliyesi ve Portföy Yönetimi gibi doğrudan mesleğe yönelik dersler bulunmaktadır. Mezunların iş hayatına kolaylıkla ve hızla uyumlarını sağlamak üzere staj ve İşbaşında Eğitim yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar