Mütercim Tercümanlık - Fransızca

Kısaca

Küreselleşen dünyamızda iletişim ve ulaşım, hızlı gelişen alanlar arasındadır. Bir yandan internet, öte yandan ticaret ve turizm, dünyayı sosyal anlamda hızla küçültmekte ve dünyadaki farklı dil grupları arasındaki iletişim de artmaktadır. Bu durum, çok iyi dil bilen ve çeviri yoluyla bağlantılar kuracak insanlara gereksinimi artırmaktadır. Bütün dünyada gözlenen bu gelişmeye ek olarak ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik amacıyla diğer ülkeler ve AB kuruluşlarıyla yoğun bir iletişim içinde bulunması çeviri faaliyetlerinin önemini çok daha fazla artırmaktadır.

Mütercim Tercümanlık Programlarının öncelikli amacı, gelişen dünyamızda çeşitli toplumlarla gerek kültürel gerek teknolojik ve ekonomik bağlamda ilişkileri güçlendirecek çevirmenler yetiştirmektir.

Fransızca’nın da küresel ikinci dil olmasından dolayı Fransızca-Türkçe-Fransızca çeviri yapacak yetkin çevirmen ihtiyacı da benzer şekilde artmaktadır.

Mezunlar "Mütercim Tercüman" unvanı alırlar.  

Aday Özellikleri

Mütercim Tercümanlık programına gireceklerin ise zengin bir genel kültürün yanında eğitim almayı seçtikleri dilde gramer bilgisi, kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmalarınnı yanı sıra sözel yetenek ve güçlü bir belleğe sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir.

Program ve Anabilim Dalları

Mütercim Tercümanlık Ana Dalı iki alt dala ayrılmaktadır:

  • Sözlü Tercüme (Andaş Tercüme ve Ardıl Tercüme)
  • Yazılı Tercüme

Programda Okutulan Dersler

Birçok Mütercim Tercümanlık Programında eğitim "Modüler yapı"da düzenlenmektedir.

Diller arası iletişime ve çeviriye yönelik temel eğitim verildikten sonra uzmanlaşma modüllerine başlanmakta ve iktisat, hukuk, basın ve diplomasi ve tıp çevirileri gibi değişik alanlarda uzmanlaşmak mümkün olabilmektedir. Ayrıca konferans çevirmenliği, andaş (simultane) çeviri, ardıl çeviri, yazılı metinden sözlü çeviri, özetleyerek çeviri, vb. derslerle sözlü çeviri türleri ve uygulamaları konularında da eğitim sağlanmaktadır. Öğrenciler dil bilimi, tarih, edebiyat, felsefe, ekonomi vb. derslerle de genel kültür bilgilerini genişletmektedir.

Öğrenciler Mütercim Tercümanlık Programlarının çoğunda, eğitimini aldıkları dilin yanı sıra diğer yabancı dilleri de, ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak, öğrenme veya geliştirme imkânına sahiptir. Çevirmen olabilmek için tek bir dil bilmenin yeterli olmadığı düşünülürse, öğrencilerin diğer dilleri de öğrenme olanağına sahip olmalarının önemi de gitgide daha çok artmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar