Psikoloji

Kısaca

Psikoloji, bilimsel araştırmalar yaparak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki problemleri çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir.

Psikolojinin uygulama alanları çok çeşitlidir. Çoğu kişinin psikoloji deyince aklına gelen, akıl ve davranış bozuklukları ya da sorunları ile ilgilenen klinik psikolojidir.  Örneğin çağımızın en yaygın rahatsızlığı olarak görülen depresyon, kaygı gibi 'duygu durum' bozuklukları bu alanın hem bilimsel olarak araştırdığı hem de uygulamada çözümler ürettiği bir konudur.  Ama bu psikolojinin birçok uygulama alanından sadece biridir. Endüstriyel-örgütsel psikoloji bir örgütün (örneğin bir işyerinin) nasıl en verimli olacağı, bireylerin işlerinde en iyi nasıl performans göstereceği, insanların hangi görevlerde başarılı olabilecek yapıya sahip olduğunun ölçümü gibi konuları araştırır ve uygular. Bunlar dışında insan-makine etkileşimini konu alan mühendislik psikolojisi, Pavlov'un köpeğinden beri öğrenme hakkında araştırma ve uygulamaları kullanan eğitim psikolojisi, suç psikolojisi, spor psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi çok çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır.

Psikoloji Anadalı’nın amacı, insanların davranış, tutum ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere hakim ve hemen her sektörde çalışabilecek bilgili ve nitelikli Psikologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Psikolog" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan psikoloji taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu psikoloji taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Psikoloji eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, insanları gözlemleyerek, sorgulayarak kişiliklerini, eğilimlerini anlamaya çalışmaktan hoşlanan, laboratuvarlarda saatler geçirmek isteyen, insanlarla iyi iletişim kuran ve onlara yardım etmekten hoşlanan ve onları etkileyebilen, analiz ve problem çözme yetenekleri olan, kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Psikoloji Ana Dalı’nın çeşitli alt dalları bulunmaktadır:

  • Deneysel Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji
  • Uygulamalı (Klinik) Psikoloji
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Bilişsel Psikoloji
  • Öğrenme/Davranışsal Sinirbilim
  • Psikometri

Programda Okutulan Dersler

Psikoloji Ana Dalı eğitiminde öğrenciler genel bir psikoloji temel bilgisi edinmekte ve araştırma için gerekli beceriler kazanarak, çeşitli ortamlarda çalışmalar yapmaya ve/veya uzmanlaşmaya devam etmektedirler.  Psikoloji Ana Dalı ders programında psikolojiye giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra Matematik, Biyoloji ve Sosyoloji gibi alan dışı dersler ve bilgisayar uygulamaları yer almaktadır.  Alan derslerinde, öğrenme ve bilişsel psikoloji, beyin ve davranış, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi gibi alanlarda yoğunlaşılmakta ve psikolojide istatistik ve araştırma yöntemleri gibi niceliksel konulara yer verilmektedir.  Dersler, psikoloji biliminin çeşitli alt alanlarında elde edilen bulgulardan belli başlı örnekler verilerek yapılmakta ve bu şekilde insan ve hayvan akıl ve davranışlarıyla ilgili bilgi altyapısı oluşturulmaktadır.

Öğrenciler, Kişilik Psikolojisi, Psikopatoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide Tarihsel ve Yeni Yaklaşımlar gibi daha ileri düzeyde dersler almanın yanı sıra, uzmanlaşmak istedikleri alan doğrultusunda Klinik Psikoloji, Örgütsel Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi, Adli Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi dallarından seçmeli dersler alma imkanına sahiptirler.  Öğrenciler, Psikobiyoloji Laboratuvarı, Öğrenme Laboratuvarı, Bilişsel Süreçler Laboratuvarı, Gelişim Laboratuarı, Soysal Psikoloji Laboratuvarından da yararlanmaktadırlar. Öğrencilerin bitirme tezi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar