Radyo, Televizyon ve Sinema

Kısaca

Bugün, insanlık tarihi boyunca hiç olmayan, ucu açık bir enformasyon devrimi yaşamaktayız.  Uydu, internet ve telekomünikasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemelerle oluşan bu yeni teknolojik devrim, yeni bir toplum yapısının oluşumuna da yol açmaktadır.  Dünya küçülmekte, sınırlar ortadan kalkmakta, zaman ve mekan kavramları yeni anlamlar kazanmaktadır.

Kuşkusuz bu değişimden, iletişim mesleğinin en ayrıcalıklı unsurunu olan ve özellikle radyo, televizyon, sinema, İnternet, telekomünikasyon ve uydu teknik ve araçlarından oluşan görsel-işitsel medya etkilenmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema Ana Dalı’nın amacı, geleceğin yetenekli ve yaratıcı Radyo, Televizyon ve Sinema Profesyonellerini yetiştirmektir.

Mezunlar "Prodüktör (Radyo-Televizyon Yapımcısı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi almak isteyenlerin, sosyal olaylara ilgili, derinliğine araştırma merakı olan, normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip, yaratıcı, bir işi planlama ve uygulama gücüne sahip, titiz, düzenli, disiplinli kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Radyo Televizyon ve Sinema Ana Dalı dersleri kuramsal ve uygulamalı dersler olarak iki ana başlıkta toplanmaktadır.  Öğrenciler öncelikle sosyal bilimler ve iletişim bilimleri alanına ilişkin giriş dersleri almaktadır.  Öğrenciler, radyo yapımcılığı, televizyon yayıncılığı ve film yapımcılığı/yönetmenliği alanlarındaki kuramsal derslerin yanı sıra internet ve mobil medyalar konusunda da eğitim alarak geleceğin medyasına bugünden giriş yapmakta ve ayrıca uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre seçmeli dersler alabilmektedirler.  Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Dalı dersleri gelişmiş-görsel işitsel donanımları olan ve bilişim altyapısına sahip dersliklerde ve stüdyolarda yapılmakta, öğrencilerin uygulama ağırlıklı dersler kapsamında geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadırlar.  Öğrencilerin uygulama derslerini pekiştirmek ve mezun olmadan önce iş hayatını yakından tanımaları ve sektörle bağlantı kurmaları amacıyla, birçok üniversitenin sahip olduğu radyo ve kapalı devre yayın yapan televizyon stüdyolarında veya medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda staj yapmaları beklenmektedir.  Ayrıca bazı üniversitelerdeki sinema yazıları dergileri gibi dergiler öğrencilerin da katkılarıyla hazırlanmakta ve internetten yayınlanmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet projesi yapmaları da zorunludur.    

İlgini Çekebilecek Yazılar