Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kısaca

Bireylerin kendilerini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, kapasitelerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri, çevresiyle olan ilişkilerini sağlıklı ve dengeli bir şekilde yürütebilmeleri ve böylelikle bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmelerine, özellikle okul ortamında, yardım etme süreci çok önemli bir süreçtir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Dalı’nın amacı, özellikle okul çağında çocuk ve ergenlerin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek, okul sistemi içinde, yönetici, öğretmen ve veliler ile çalışabilecek yeterli mesleki bilgi ve beceriye ve güçlü bilimsel araştırma ve eleştirel sorgulama alışkanlığına sahip, teknoloji kullanımında donanımlı ve sosyokültürel zenginlik açısından da çok yönlü Rehber Öğretmenler yetiştirmektir.

Mezunlar "Rehber Öğretmen" veya "Psikolojik Danışman" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu PDR taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi almak isteyenlerin, sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, empati yeteneğine sahip, sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş, insanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Program ve Anabilim Dalları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Dalı ders programında zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır.  Öğrenciler, kuramsal zorunlu alan bilgilerini, Eğitim Felsefesi, Eğitimin Sosyolojik Temelleri, Eğitim ve Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları, Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temelleri, Kültürlerarası Akımlar, Bireysel, Aile ve Grupla Psikolojik Danışmanlık gibi derslerle teknoloji destekli dersliklerde elde etmektedirler.   Ayrıca öğrenciler çeşitli seçmeli derslerle  kendilerini ilgilerine göre geliştirme olanağı bulmaktadırlar.  Bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini ise Araştırma Yöntemleri, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme gibi derslerle artırmaktadırlar.  Uygulama bilgi ve becerilerini artırmak için ise Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Sınıf Deneyimi, Alanda Pratik, Psikolojik Testler gibi dersler almaktadırlar.  Öğrencilerin uygulamalı derslerde çeşitli görüntü kayıt ve ses sistemleriyle donatılmış olan Psikoeğitim Laboratuvarlarını kullanma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve okul rehber danışmanlığı deneyimi ve uygulaması yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar