Reklam Tasarımı ve İletişimi

Kısaca

Küreselleşme, rekabet ve yayın teknolojilerindeki ilerlemeler gibi gelişmeler neticesinde, reklamcılık giderek önem kazanan bir sektör haline gelmiştir.  Özellikle reklam verenlerin reklam harcamalarının arttığı gözlenmektedir.  Reklam endüstrisi, çoğulcu medya sisteminde, televizyon, radyo, internet ve yazılı basının en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Türkiye'de ve dünyada reklamcılık şirketleri en karlı sektörler arasında yer almaktadır.  Bu bağlamda, reklamcılık ve onun yan kollarında var olan profesyonel eğitim almış eleman ihtiyacının gelecekte daha da artması beklenmektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Ana Dalı’nın amacı, sanat ve bilimin kesişme noktasında yer alan reklamcılık alanında, yaratıcı, yetenekli ve donanımlı Reklamcılar yetiştirmektir.

Mezunlar "Reklamcı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Reklam Tasarımı ve İletişimi eğitimi almak isteyenlerin, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili ve bu alanlarda başarılı, reklam, pazarlama ve iletişim alanlarına ilgi duyan, analitik düşünme ve sentez yeteneğine sahip, yerel olduğu kadar küresel düşünebilen, genel kültür seviyesi yüksek, yeniliklere açık, yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, dışa dönük, girişimci, başkaları ile işbirliği yapabilen, iyi iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve bu konuda yetenekli kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Reklam Tasarımı ve İletişimi Ana Dalı ders programında, Reklamcılığa Giriş, Sunum Teknikleri, Hukuka Giriş, Uygarlık Tarihi, Reklamcılık ve Tutundurma Yönetimi, Kitle İletişimine Giriş, Sosyolojiye Giriş, Pazarlama İlkeleri, Psikolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Tüketici Kararları, Sosyal Psikoloji, Reklam Tasarımı, Grafiği ve Üretimi, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin İlkeleri, Reklamcılıkta Stratejik Araştırma, Stratejik Medya Planlaması, Reklamcılık Metin Yazımı, Kurumsal İletişim Uygulamaları, Reklamcılıkta Konumlandırma Stratejileri, Reklamcılıkta Kampanya Yönetimi ve Ajans Operasyonları, Reklam Fotoğrafçılığı, Kültürel Çalışmalar ve Reklamcılık, Siyasal İletişim Kampanyaları gibi derslerin yanı sıra, Reklam Psikolojisi, İkna Edici İletişim Kuramları ve Tüketici Karar Alma Mekanizmaları, Uluslararası Reklamcılık ve Tutundurma Yönetimi, Olay Pazarlaması, İnternet Reklamcılığı, Reklamcılıkta Etik, Reklamcılıkta Satış Yönetimi, Reklamcılıkta Metin Yazımı, Reklamcılıkta Sosyal Sorumluluk, Hizmet Pazarlaması, Televizyon Reklamı Yaratıcılığı, Bilgi Toplumu, Reklam Metni Yazımı ve Görselleştirme gibi birçok seçmeli ders de yer almaktadır. Öğrencilerin staj yapmaları ve Mezuniyet Projesi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar