Reklamcılık

Kısaca

Günümüz yüksek rekabet ortamında markaların rakipleri arasından sıyrılarak tüketiciye ulaşması her geçen gün daha zorlaşmaktadır.  İşletmelerin kendilerini ve ürün ya da hizmetlerini hedef kitleleri ile buluşturarak satışlarını artırmanın yanı sıra, düşünceleri, kişileri hatta ülkeleri günümüz dünyasında var edebilmek, anlatabilmek ve tüm bunlara yönelik olumlu bir kimlik ve imaj oluşturabilmek için çeşitli iletişim çabalarına gereksinim vardır. Bu iletişim çabaları içinde en önde gelen ve tüketicileri kitlesel olduğu kadar kişisel etkileme gücü olan uygulama ise reklamdır.

Günümüzün imajlar ve mesajlarla dolu dünyasında bir reklam kendini fark ettirdiği sürece algılanır, bilinir ve hedef kitleleri açısından gücünü koruyacak düzeyde bir seçicilik, farkındalık sağlarsa hatırlanır. İşte bu düzeyde etkili reklamlar yapabilmek ise, stratejik düşünebilmeyi gerektirmektedir. Reklamda stratejik düşünme, stratejik bir planlama ile hedef kitle, pazar, rakipler ve markaya yönelik analiz edilmiş bilgiler ışığında doğru ve yaratıcı çözüm geliştirme, yaratıcı fikri en etkin şekilde üretme ve doğru reklam ortamlarından hedef kitleye mesajı iletecek stratejik medya kullanım kararlarını verme sürecinin işletilebilmesine bağlıdır. Bu süreçte meslek etiğine sahip bir reklamcının, toplumsal normlar ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi, rekabette adil davranması ve reklamda etik değerleri göz önüne alması gerekmektedir.

Reklamcılık Ana Dalı’nın amacı, bilgili, eğitimli, alanında yetkin olduğu kadar mesleki etik sorumluluklar yönünden de gerekli donanıma sahip Reklamcılar yetiştirmektir.

Mezunlar "Reklamcı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Reklamcılık eğitimi almak isteyenlerin, sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili ve bu alanlarda başarılı, reklam, pazarlama ve iletişim alanlarına ilgi duyan, analitik düşünme ve sentez yeteneğine sahip, yerel olduğu kadar küresel düşünebilen, genel kültür seviyesi yüksek, yeniliklere açık, yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan, düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, dışa dönük, girişimci, başkaları ile işbirliği yapabilen, iyi iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve bu konuda yetenekli kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Reklamcılık Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Reklamcılık Ana Dalı ders programında, Reklamcılığın Temel İlkeleri, Tüketici Davranışları, Reklamcılıkta Örnek Çalışmalar, Reklamcılıkta Araştırma Yöntemleri, Reklamcılıkta Türkiye Örneği, Reklam Yapımı, Medya Planlama, Multimedya, Pazarlama, Yeni İletişim Teknolojileri, Marka Yönetimi, Prodüksiyon ve Yaratıcı Yazarlık gibi dersler yer almaktadır.  Öğrenciler, bu mesleki derslerin yanı sıra İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Kültür alanlarından da dersler almaktadırlar.  Öğrenciler, reklamcılık teorisindeki son gelişmeleri yansıtan teorik derslerin yanı sıra birçok seçmeli dersle reklamcılığın birbirini zenginleştiren farklı uzmanlık alanlarında (strateji, yazı, görsel ve tasarım, dijital iletişim) kendilerini geliştirme imkanına sahiptirler.  Ayrıca, öğrenciler gerçekleştirdikleri projelerle teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarmakta ve profesyonel iş yaşamına hazırlamaktadırlar.  Öğrencilerin staj yapmaları zorunludur.  Öğrenciler stajlarını şirketlerin pazarlama, reklam, iletişim birimlerinde ve reklam ajanslarında gerçekleştirebilmektedirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar