Rus Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Rusça, 100’e yakın farklı ulusun yaşadığı geniş bir coğrafyada 150 milyon insan tarafından konuşulan bir dildir. Birleşmiş Milletlerin 5 resmi dilinden biridir. Ayrıca Rusça, eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin gayrı resmi ortak dili olarak ve bütün Kafkasya ve Orta Asya’da vazgeçilmez bir iletişim vasıtası olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Modern kültür dili olarak Rusça, yeni olmasına rağmen 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan çok sayıda klasik çalışma sayesinde oldukça gelişmiş, tiyatro, opera, klasik müzik ve bale gibi sanat dallarında Rus kültürünün zengin mirası ortaya çıkmıştır. Rusça, Avrupa’nın siyaset, tarih, felsefe ve kültüründe büyük rol oynamıştır.

Tarih boyunca süregelen Türk-Rus ilişkileri, son yıllarda kültürel ve ticari açıdan en verimli dönemini yaşamaktadır. Türk işadamlarının Rusya ve eski Sovyet ülkelerindeki yatırımları ve söz konusu ülkelerin Türk pazarına gösterdikleri ilgi, Rusçayı çok daha önemli ve öncelikli bir konuma getirmekte ve ülkemizde birçok alanda Rusça bilen insana ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Rus diline hakim olan, Rus edebiyatını, kültürünü, tarihini, folklorunu bilen ve Rusça konuşan ülkelerin ve insanların modern dünyaya bakış açısını değerlendirebilen Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, yabancı dil ve edebiyatı öğrenerek yeni bir dünyanın kapılarını aralamayı isteyen, iletişim ve insan ilişkileri becerileri yüksek kişiler olması beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, Rus Dili, Çağdaş Rus Dili, Rus Halk Edebiyatı, Yeni Rus Edebiyatı, Eski Rus Edebiyatı, Rusya Tarihi ve Rus Kültürü ile ilgili dersler yer almaktadır.  Öğrenciler Rus dilinin gramerini fonetik, morfolojik ve sentaks yapısı açısından öğrenmektedirler.  Gramer dersleri Rusça-Türkçe-Rusça Çeviri derslerinde yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Konuşma derslerinde günlük ve resmi konuşma teknikleri verilmektedir. Rus Edebiyatını konu alan derslerde büyük Rus yazarlarının hayatları ve eserleri incelenmektedir. Rusya Tarihi derslerinde Rusların 9. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadar olan büyük tarihi olayları üzerinde durulmaktadır. Rus Kültürü derslerinde ise Rus kültürü gelenek ve görenekleri, sinema, tiyatro ve müzikleri açısından incelenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar