Sağlık İdaresi

Kısaca

Sağlık İdaresi Ana Dalı’nın amacı, sağlık sektörüne her düzeyde sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgi ve beceriye sahip olan üstün nitelikli profesyonel Sağlık İdarecileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sağlık Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sağlık İdaresi eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneğe sahip, bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, görüşlü, yeniliklere açık, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, kendini geliştirmeye istekli, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Sağlık İdaresi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sağlık İdaresi Ana Dalı ders programında, Genel İşletme, Genel Muhasebe, İktisada Giriş, İşletme Matematiği, Hukukun Temel Kavramları, Yönetimin Genel Kavramları, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Kamu Maliyesi gibi işletme alanı derslerinin yanı sıra, Tıbbi Terminoloji, Sağlık ve Toplum, Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Epidemiyoloji, Tıbbi Dokümantasyon, Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Sağlık Yönetiminde İstatistik, Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektöründe Girişimcilik, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Yönetiminde Etik, Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme, Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi, Sosyal Politika, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Hukuku, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri gibi dersler yer almaktadır.  Öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar