Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Kısaca

Sağlık Kurumları Yönetimi alanı, son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Dünya’da ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları, sağlık sektöründeki eğilimler Sağlık Kurumları Yöneticilerine giderek daha artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Dalı’nın amacı, sağlık sistemi içindeki kurumların planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte Sağlık Kurumları Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sağlık Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sağlık Kurumları Yöneticiliği eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneğe sahip, bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, görüşlü, yeniliklere açık, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, kendini geliştirmeye istekli, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Dalı ders programı öğrencilere, genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (İşletme, Muhasebe, Ekonomi Hukuk) sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi (Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Planlaması, Sağlık Politikası, Sağlık Hukuku, Sağlık Kurumlarında Pazarlama vb. ) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır.  Öğrencilerin kamu ve özel sağlık kurum ve hastanelerinde staj yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar