Sağlık Yönetimi

Kısaca

Sağlıktaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslar arası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması sağlık sektöründeki rekabeti yoğunlaştırmıştır. Yoğun rekabetle karşı karşıya kalan sağlık kuruluşlarında tıbbi hizmetlerin kalitesi kadar diğer hizmetlerin de kaliteli olması gerekmektedir.   Karmaşık bir yapıya sahip, hızla büyüyen, çok sayıda meslek grubunun bir arada çalıştığı ve büyük bütçelere sahip sağlık işletmelerinde profesyonel sağlık yöneticilerinin önemi her geçen gün artmakta ve sağlıkta kalite, rekabet ve finansman kavramlarına hakim sağlık yöneticilerine olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.  Özellikle büyük sağlık kuruluşlarını yönetmek ve birimler arası koordinasyonu kurmak güçleşmekte, bu nedenle sağlık yöneticisinin yeterli donanıma sahip olması önem kazanmaktadır. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan “Sağlık Yöneticiliği” ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Sağlık Yönetimi Ana Dalı’nın amacı, tıbbi bilgilerle donatılmış, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerle ilgili yeterli bilgiye ve sağlık kuruluşunu rakiplerinin ötesine taşıyabilecek işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine sahip, her iki alanı da birlikte özümseyen nitelikli ve profesyonel Sağlık Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sağlık Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sağlık Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneğe sahip, bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, görüşlü, yeniliklere açık, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, kendini geliştirmeye istekli, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Sağlık Yönetimi Ana Dalı’nın alt dalları şunlardır:

  • Sağlık Sistemleri Yönetimi
  • Sağlık Ekonomisi
  • Sağlık Politikaları
  • Hastane İşletmeciliği
  • Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Programda Okutulan Dersler

Sağlık Yönetimi Ana Dalı ders programında, Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk gibi temel derslerin yanı sıra Hastane Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı, Tıbbi Sosyoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası Ve Planlaması, Sağlık Ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı gibi konularda dersler yer almaktadır.  Öğrencilerin staj yapmaları ve bitirme projesi hazırlamaları zorunludur.  

İlgini Çekebilecek Yazılar