Sınıf Öğretmenliği

Kısaca

Sınıf Öğretmenliği, fen bilimleri ve sosyal bilimlere dayalı displinlerarası bir çalışma alanıdır.  Öğrencilere, okuma – yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri, sanat, spor gibi alanlarda temel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması için çeşitli öğrenim ortamları hazırlanması, öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlenmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı önlemler alınması konuları Sınıf Öğretmenliği Ana Dalı konularının içine girmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Ana Dalı’nın amacı, ilköğretim I. kademeye (1-5. Sınıflar) sınıf öğretmenliği alanında eğitim ve öğretim yapabilecek ve öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak bilgiye ve beceriye sahip Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sınıf Öğretmeni" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sınıf Öğretmeni olmak isteyen kişilerin, sözel ve sayısal düşünme yeteneklerinin gelişmiş, Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler konularına ilgi duyan, soyut düşünme yeteneğine sahip olan, düşüncelerini başkalarına açık ve etkili biçimde aktarabilen, insanlarla iyi iletişim kurabilen, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, işlerine özen gösteren, kendilerini ve çevresindekileri geliştirme çabası duyan, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, dikkatli, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Sınıf Öğretmenliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sınıf Öğretmenliği Ana Dalı ders programında öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği alanında bilgi ve beceri eğitim verilmektedir.  Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakülteleri ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile belirlenen Uygulama İlköğretim Okulları’nda Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları olarak gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler, sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki yönlerden kendilerini geliştirebilmek için çeşitli seçmeli dersler alabilmekte ve çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar