Sinoloji

Kısaca

Sinoloji, Doğu Asya'nın köklü kültür alanlarından biri olan Çin’i konu edinen ve Çin dili ve uygarlığını inceleyen bir bilim dalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ve gittikçe daha açık bir toplum yapısına kavuşması ile dünya politikası ve ticaretinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler daha da gelişmiştir.  Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye çok sayıda turist gidip gelmektedir.  Çince, Birleşmiş Milletlerin resmî dillerinden biridir ve dünyadaki her altı kişiden biri bu dili konuşmaktadır.  Ayrıca, Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çin kaynaklarından yararlanabilmek için önce Çince’nin ve Çin uygarlığının çok iyi tanınması gerekmektedir.

Sinoloji Ana Dalı’nın amacı, Çin dili, edebiyatı, felsefesi, tarihi ve toplumsal yapısı ve kültürü ile ilgili bilgilerle donatılmış ve ayrıca Türk tarihi ile ilgili Çince kaynakların incelemesini ve değerlendirilmesini yapacak Filologlar (Sinologlar) yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sinoloji eğitimi almak isteyenlerin,  farklı kültürleri ve yabancı dilleri öğrenmeye istekli ve yatkın olmaları, iletişim becerilerinin gelişmiş olması ve Çin yazısını zorlanmadan öğrenebilmeleri için güçlü bir göz hafızasına ve güzel yazı yazma yeteneğine sahip olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Sinoloji Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sinoloji Ana Dalı ders programında, Çince dil dersleri dışında Klasik Çin Dili, Çağdaş Çin Dili, Çin Tarihi, Çin Edebiyatı, Çin Felsefesi ve Çin Kültürü dersleri yer almaktadır.  Ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır:  Çin Yazısı, Çincenin Söz Dizimi, Çincenin Sesbilgisi, Çincede Ses Tonları, Çince Tümce Kalıpları, Çince Dil Bilgisi, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Edebi Metinler, Çince Güncel Konuşma, Metin Çevirisi, Simültane Çeviri, Çin Tarihi, Tarihi Metinler, Çin Kültürü, Çin Felsefesi, Çin Sanatı.

İlgini Çekebilecek Yazılar