Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Kısaca

Sivil Hava Ulaştırma sektörü günümüzün gelişmeye açık önemli sektörlerinden biridir. Sektörde, önümüzdeki 5 yıl içerisinde uçak siparişlerinde %50 artış olması beklenmekte, sektörün kilit noktasında yer alan tedarikçilerin önemi gitgide daha çok artmakta ve tedarikçiler ile üreticiler arasındaki iletişim her zamankinden daha kritik bir hale gelmektedir.

Dünyanın ileri ülkelerinde sektöre daha çok yatırım yapılmakta ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarına destek verilmektedir.  Demiryolunu icat eden ve teknolojisini dünyanın geri kalanına ihraç eden İngiltere’de, demiryolu sanayi önemini kaybederken hava ulaştırmacılığı hızlı bir gelişim göstermektedir.  Jet motoru üretiminde dünyanın ikinci en büyük üreticisi konumuna gelen Rolls-Royce, İngiltere’deki bu değişime öncülük etmektedir.  Çin, Havacılık Sanayini önümüzdeki yıllarda üretimini kaydırmayı düşündüğü 7 stratejik alandan biri olarak belirlemiştir.  Bu ve benzeri gelişmeler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin tüm dünyada kritik öneme sahip bir alan haline geldiğini göstermektedir. Ülkemizde de sivil havacılık sektörü hızla gelişmekte, her kademede eğitimli eleman ihtiyacı artmaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ana Dalı’nın amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığının işletme ve yönetimi alanlarında çalışacak bilgili ve nitelikli Sivil Hava Ulaştırma İşletmecileri yetiştirmektir.  
  
Mezunlar "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi iletişim ve ilişkiler kurabilme gücüne sahip, doğru ve çabuk karar verebilen, sabırlılık, sakinlik, dikkat ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ana Dalı ders programında, Ekonomiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Uygarlık ve Bilim Tarihi, Matematik, İşletmeye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Muhasebe, İstatistik, Davranış Bilimleri, Örgüt Teorisi, Örgütsel Gelişim, İşletme Finansı, Pazarlamanın Esasları, Üretim Yönetimi, Yönetim Enformasyon Sistemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası Pazarlama, İşletme Hukuku, Yönetim Ekonomisi, Finansal Analiz, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Stratejik Yönetim gibi temel işletme derslerinin yanı sıra, Sivil Havacılığa Giriş, Meteoroloji, Uçuş Teorisi, Aerodinamik ve Performans, Uçak bilgisi, Uçuş Operasyonları ve Performansı, Hava Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Havacılık Güvenliği, Uluslararası İşletme, Stratejik Havayolu Yönetimi, Havacılık Hukuku, Havacılık Bakım Yönetimi, Hava Trafik Kontrolörlüğüne Giriş, Uluslararası Havacılık Yönetimi, Model Hava Aracı Tasarımı, İleri Model Hava Aracı Tasarımı, Model Hava Aracı Pilotluğu, İleri Model Hava Aracı Pilotluğu gibi meslek dersleri yer almaktadır.  Eğitim programında uygulama çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler bazı derslerde edindikleri kuramsal bilgileri laboratuarlarda deneyerek pekiştirmektedirler.  Ayrıca öğrencilerin sektör şirketlerinde yerinde uygulama eğitimi yapmaları istenmektedir.  Böylece öğrenciler havacılık alanında hizmet veren kuruluşlarda çalışma olanağı elde etmekte ve teorik bilgilerini pratikte uygulama olanağı bulmaktadırlar.  Ayrıca ders programında, öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil becerilerinin ve iletişim yeteneklerini üst seviyeye yükselmesini sağlayacak Türkçe, İngilizce ve Havacılık Yönetimi İngilizcesi dersleri bulunmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar