Tarih

Kısaca

Tarih, insanların geçmişte yaşananları araştırdıkları ve tarihsel olayları anlamlandırmaya çalıştıkları sonsuz bir süreçtir. Tarihsel uğraş, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiyi düşünmek, bugünü ve geleceği anlamak için geçmişi incelemektir. Tarih, hepimizin aktif birer özne olarak yapımına katıldığı günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Yapımına katıldığımız karmaşık tarihsel süreçlerin bilimsel, tarafsız, belgelere dayanan ve gerçeklere zarar vermeyecek biçimde araştırılması ve bunların toplumların yaşantıları üzerindeki etkilerinin sorgulanması gerekmekte ve bu nedenlerle de tarih çalışmaları sorumluluk ve çok özen gerektirmektedir.  Tarih eğitimi ülkemiz için önemlidir çünkü Avrupa Birliği'ne aday olan ve küreselleşen dünyada iyi bir yere sahip olma iddiasını sürdüren Türkiye’nin tarihini sorgulayarak kimliğini ortaya koyması gerekmektedir.

Tarih Ana Dalı, sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiğini, bu oluşumlardaki değişim ve dönüşümleri, nüfus hareketlerini, sosyal eğilimleri, gerilimleri, olay ve olguların niteliklerini, sebep ve sonuçlarını, zihniyetlerin dinamiğini, iktisadi ve siyasi oluşumları, dönüşümleri ve çatışmaları açıklayan ve çağdaş dünyayı karşılaştırmalı tarih anlayışı ve bakış açısı ile değerlendiren bir bilim dalıdır.

Tarih Ana Dalı’nın amacı, başta Türk kültürü olmak üzere, çeşitli toplumların kültürlerini analiz ederek, eleştirel bakış açısı ve disiplinlerarası yaklaşımla dünya tarihini kavrayarak özgün bilgiler üreten nitelikli Tarihçiler yetiştirmektir.

Mezunlar "Tarihçi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Tarih eğitimi almak isteyenlerin, tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefe gibi sosyal alanlara meraklı ve bu alanlarda başarılı, genel kültüre ve sözel yeteneğe sahip, inceleme ve araştırmaya meraklı, sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan, bulgularını objektif olarak değerlendirebilen kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Tarih Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Tarih Ana Dalı ders programında, Bizans, Osmanlı ve Türk Tarihi derslerinin yanı sıra, Tarih ve Sosyal Bilimlere Giriş, Tarihsel Çalışmanın Yöntem ve Kuramları, Dünya Tarihi, Anadolu ve Balkanların Ortaçağdan Modern Döneme kadar Toplumsal, Ekonomik, Politik ve Kültürel Tarihi gibi konulardaki dersler çekirdek dersleri oluşturmaktadır.  Programın coğrafi dersler odağını Doğu Akdeniz Tarihinin Sosyal, Ekonomik, Politik, Kültürel boyutları ile ilgili dersler oluşturmakta, Doğu Akdeniz, Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımla bakılmaktadır. Öğrenciler tarih yöntem ve kaynakları kadar sosyal bilimsel analizlerine aşinalık kazanmakta ve edebi yazım üslubuna sahip olmaktadırlar.  Öğrenciler ayrıca, İdeolojiler Tarihi, Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Politika, Ortadoğu'da Devlet ve Toplum derslerini seçmeli olarak alabilmektedirler.

Tarih eğitiminde dil önemli bir yer tuttuğundan Osmanlı Tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrenciler Osmanlıca ve Osmanlı Paleografyası derslerini alabilmekte, Avrupa veya Bizans Tarihi ile ilgilenen öğrenciler ise Eski Yunanca ve Latince derslerini öğrenmektedirler.  Dersler geziler, film gösterimleri ve konusunun önde gelen uzmanı yabancı davetlilerin verdikleri sunumlarla desteklenmektedir.  Çoğu tarih eğitimi programında öğrencilerin bir tez çalışması hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar