Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Kısaca

Günümüzde teknolojik değişimler yaşam tarzlarımızı ve düşünme ve yorumlama yollarımızı değiştirmektedir.  İletişim sektörü de teknolojik değişimlere ayak uyduran ve çok hızlı ve yenilikçi bir biçimde değişen bir sektördür.  İletişim sektörü içinde yer alan televizyon haberciliği ve programcılığı da WEB TV, Mobile TV, IP TV, VOD, 3D TV gibi yollarla kendini yeni koşullara uyarlamaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Ana Dalı’nın amacı, televizyon ve yeni medya alanında bilgili ve nitelikli Televizyon Habercileri ve Televizyon Programcıları yetiştirmektir.

Mezunlar "Prodüktör (Radyo-Televizyon Yapımcısı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı eğitimi almak isteyenlerin, üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, sosyal olaylara ilgili, inceleme ve araştırmaya meraklı, gündemi takip eden, yaratıcı, meraklı ve estetik duyguya sahip, cesur, atak, iyi gözlem yapabilen, ayrıntıları algılayabilen, hızlı karar alabilen, dikkatli, sabırlı, ikna yeteneği olan, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen, öngörü sahibi, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iletişim yeteneği gelişmiş, dış görünüşüne özen gösteren, medeni cesareti olan, çalışkan, bedensel olarak sağlam kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Ana Dalı ders programında öğrenciler, seçtikleri derslere göre Televizyon Gazeteciliği veya Televizyon Program Yapımcılığı alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.  Programda, Temel Fotoğrafçılık,  Görsel Eğitimin Temelleri, Video Kurgusu, Televizyonda Yapım Yönetim Teknikleri, Yaratıcı Yazım ve Görsel Anlatım, TV Endüstrisinin Bileşenleri, Televizyon Gazeteciliğinde Uzmanlık Alanları, Görsel Çalışmalar, Televizyonda Yapım Teknikleri, TV Haber Yazarlığı, TV Program Yazarlığı, Televizyona Sosyolojik Yaklaşım, Işık Teknikleri, TV Spor Programcılığı, Haber Editörlüğü, Haber Programı Yapım Süreci, Haber Sunuculuğu, İnsan Hataları ve TV, Soruşturmacı Habercilik, Spor Haberciliği, Teknolojinin Toplumsal Etkileri, Televizyonda Metin Yazarlığı, TV Eğlence Programı Yapımcılığı, TV Haber Analizi, TV Program Türleri, Uluslararası Televizyon, Yeni İletişim Teknolojileri, Ekonomi Programcılığı, TV Yayın Planlaması, Haber Ajansı Yönetimi, Sanat ve TV Eleştirisi, Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya, İletişim Hukuku, Çocuk ve Kadın Program Yayıncılığı, Medya Tarihi gibi dersler yer almaktadır.  Programdaki derslerle öğrenciler, Televizyon Gazeteciliği’nde, haber değerlendirme, üretim, yazım, analiz ve eleştiri konularında, Televizyon Program Yapımcılığı’nda ise televizyon program üretiminde program konsepti oluşturma, metin yazımı, yönetmenlik, editörlük, kamera, ses, ışık tasarımı ve uygulaması konularında bilgi sahibi olmaktadırlar. Pek çok derste edinilen teorik bilgiler stüdyo ve atölye çalışmalarıyla pekiştirilmektedir.   

İlgini Çekebilecek Yazılar