Tıp

Kısaca

Tıp Bilimi, insanlık için en kutsal hizmet kabul edilen toplum sağlığı hizmetini insanlığa en verimli şekilde sunmak için tüm teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak tanı ve tedavi metotlarını uygulayan bir bilim dalıdır.  Sağlık hizmeti hastaneler, modern laboratuvarlar, tıbbi görüntüleme ve tanı üniteleri, tüm tıp dallarında poliklinik hizmetleri, ameliyathaneler ve yataklı tedavi üniteleri, eczaneler, acil servis ve ambulans hizmetleri ile 24 saat verilmekte ve hasta memnuniyetini ön planda tutulmaktadır.

Tıp Ana Dalı’nın amacı, 21. Yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen Tıp Doktorları yetiştirmektir.

Mezunlar "Pratisyen Doktor" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan tıp taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu tıp taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

Tıp eğitimi almak isteyenlerin, okumayı seven, kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip olan, problem çözme becerileri gelişmiş, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan, ülkeye ve insanlığa hizmet etmeye kararlı, insanlarla dostça, empatiye ve güvene dayalı iletişim kurabilen, anlayışlı ve sorumlu olan, adil ve saygılı olan, olayları derinliğine araştırma merakı olan, bilimsel gelişmeleri takip etmekten hoşlanan, etik yönden bilinçli, ekip çalışmasına yatkın ve liderlik nitelikleri olan, çalışmaktan yılmayan kişiler olmaları beklenir.   

Program ve Anabilim Dalları

Tıp Bilimi, Temel Tip Bilimleri, Dahili Tip Bilimleri ve Cerrahi Tip Bilimleri olmak üzere üç ana dala ayrılmaktadır.  Bu üç ana dalın alt dalları aşağıda listelenmiştir:

Temel Tip Bilimleri:
 • Anatomi 
 • Biyofizik 
 • Biyoistatistik
 • Fizyoloji 
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Biyokimya 
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji 
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi
 • Tıp Tarihi ve Etik
Dahili Tip Bilimleri:
 • Acil Tıp 
 • Adli Tıp
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar 
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı 
 • İç Hastalıkları 
 • Kardiyoloji 
 • Nöroloji 
 • Nükleer Tıp
 • Radyasyon Onkolojisi 
 • Radyoloji 
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Spor Hekimliği 
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Genetik 
Cerrahi Tip Bilimleri:
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi 
 • Genel Cerrahi 
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göz Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Tıbbi Patoloji 
 • Üroloji

Programda Okutulan Dersler

Tıp eğitimi birçok üniversitede hazırlık sınıfı hariç 6 yıldır ve üç ana aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama (birinci ve ikinci yıllar) Temel Tıp Bilimleri' eğitimi aşamasıdır.  Bu aşamada öğrenciler, Biyofizik, Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Bioistatistik, Tıpta Bilgisayar Uygulamaları, Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji, Tıp Tarihi ve Etik gibi derslere ek olarak Yabancı Dil, Davranış Bilimleri, Tarih dersleri okunmaktadırlar.

İkinci aşama, üç yıl sürmekte (üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar) ve "Klinik Bilimleri" eğitimi aşamasıdır.  Öğrenciler Tıp Fakültesinin tüm kliniklerinde bu safhada eğitim görmektedirler. Bu eğitim hem teorik, hem de pratik klinik yaklaşımları içermektedir.  Üçüncü yılda entegre bir programla temel tıp dersleri ile giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü dersleri yer almaktadır.  Bu aşamada, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Patoloji, Temel Farmakoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi ve Deontoloji alanlarından teorik ve pratik dersler yer almaktadır.  Dördüncü ve beşinci yıllarda uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışılmaktadır.  Bu dönemlerde, İç Hastalıkları, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon, Farmakoloji, Klinik Farmakoloji ve Tedavi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji, Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, Nükleer Tıp, Deniz ve Su Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji alanlarından dersler yer almaktadır.

Üçüncü aşamada (altıncı yıl) öğrenciler tıp fakülteleri hastanelerinde mezuniyet-öncesi intern olarak, gözetim altında, hastaların bakımında görev ve sorumluluk almakta ve eğitimlerini tamamlamaktadırlar. İnternlik döneminde (bu döneme aile hekimliği dönemi de denmektedir) öğrenciler İç Hastalıkları, Genel ve Acil Cerrahi, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kırsal Hekimlik, Psikiyatri ve Nöroloji dallarında pratik ağırlıklı eğitim almakta ve iki haftalık isteğe bağlı olarak seçilen bir staj ile dönemi tamamlanmaktadırlar.

Öğrencilerin Tıp Fakültelerin ilk yıllarından itibaren üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerinde araştırma yapma imkanları bulunmaktadır.  Ayrıca öğrencilerin birçok üniversitede tıbbın bilimsel temelleri konusunda düzenlenen kurs ve konferanslara katılarak bilgilerini artırma imkanı bulmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar