Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Kısaca

Doğal bir kaynak olan ve tarımsal üretimin temel unsurunu oluşturan toprağın korunması, fiziksel, kimyasal, mineralojik ve biyolojik özelliklerinin saptanarak tanınması, sınıflandırılması ve haritalanması, uygun olmayan toprak özelliklerinin düzeltilmesi, toprak verimliliğinin arttırılması, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin bitki ve toprak analizleri ile araştırılması, noksanlıkların giderilme yöntemleri ve bu amaçla kullanılan gübrelerin analizleri, çeşitli yetiştirme ortamlarının tanıtılması her zaman hayati öneme sahip bir konu olmuştur.

Ülke ve bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik projeler üreterek bunların gerçekleştirilmesini sağlayacak, tarımının gerçekleriyle uyumlu ve konusunun uzmanı, çağdaş bilgilerle donanmış mühendislere olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmamaktadır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Dalı’nın amacı, tarımın en önemli parçasını oluşturan “Toprak” olgusunu derinlemesine ve tamamen bilimsel esaslar çerçevesinde incelerek, bu kıt varlıktan optimum düzeyde yararlanmayı ve bitkisel üretimin arttırılması için toprak-bitki-su ilişkilerini bilen, toprağı seven ve koruyan Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Ziraat Mühendisi-Bitkisel Üretim" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme eğitimi almak isteyenlerin, fen bilimlerine, özellikle kimya, biyoloji alanına ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme, araştırma merakına sahip, açık havada çalışmaktan zevk alan ve bitki yetiştirmekten hoşlanan, insanlarla kolay iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, planlama ve uygulama becerileri gelişmiş kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Toprak Fiziği
  • Toprak Kimyası
  • Toprak Mineralojisi
  • Toprak Etüt ve Haritalama
  • Toprak Genetiği ve Sınıflandırma
  • Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
  • Toprak ve Su Korunumu
  • Bitki Besleme
  • Toprak Verimliliği

Programda Okutulan Dersler

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Dalı ders programında, Botanik, Fizik, Genel Kimya, Organik Kimya, Genel Mikrobiyoloji, Matematik, Jeoloji, Ekonomi, İstatistik gibi temel bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, Bitki Fizyolojisi, Toprak Bilgisi, Bahçe Bitkileri, Tarım Deontolojisi, Sulama ve Drenaj, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Gıda Teknolojisi, Tarım Makineleri gibi genel meslek dersleri yer almaktadır.  Öğrenciler, bu derslerin üzerine Bitki besleme, Toprak Fiziği, Toprak Minerolojisi, Gübreler ve Gübreleme, Toprak Kimyası, Toprak Verimliliği, Toprak Genessi ve Sınıflandırılması, Topraksız Yetiştiricilik – Hidroponik, Çevresel Toprak Sorunları, Arazi Kullanım Planlaması, Toprak Etüdü ve Haritalama, Toprak ve Su Koruma, Toprak Mekaniği ve Teknolojisi gibi diğer meslek derslerini de alabilmektedirler.  Öğrencilerin ayrıca, ilgilendikleri uzmanlık alanlarından mesleki seçmeli dersler alabilme imkanları bulunmaktadır.  Öğrencilerin staj yapmaları ve bitirme tezi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar