Türk Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Sosyal bilimler arasında kapsamı itibariyle önemli bir yere sahip olan edebiyat ve dil bilimleri, bir bütün olarak Dünya kültürünün bugüne kadarki birikiminin tespit edilmesi, incelenmesi ve geleceğe intikal ettirilmesi açısından olduğu kadar, felsefe, tarih, müzik vb. daha birçok bilimle olan irtibatı sebebiyle de büyük bir önem taşımaktadır.  Ulusların gelişmişlik düzeyi, dillerinin zenginliği ve buna bağlı olarak yarattıkları edebiyat ve sanat eserlerinin insanlığa sunduğu yeni bakış açılarıyla anlaşılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, edebiyat, tarih, kültür ve dil varlığımızı yurt içi ve yurt dışında anlatabilecek ve bu yöndeki çalışmalarda etkin görev alabilecek,  Türk dünyasıyla sürekli iletişim halinde olabilecek ve Türk kültürünü daha yaygın kılabilmek için, Türk lehçeleriyle birlikte, Türk şivelerini de bilen Türkolog adayları ile edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek Edebiyatçıları yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, üst düzeyde sözel düşünme, düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, Türk Edebiyatına karşı özel ilgi ve sevgi duyan, kitap okumayı çok seven, edindiği bilgileri çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen, dikkatli, sabırlı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programı Dil Dersleri ve Edebiyat Dersleri olmak üzere iki alandan oluşmaktadır.  Dil derslerinde, Türkçe, tarihi geçmişiyle aşama aşama irdelenmekte, çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlamakta ve değerlendirmektedir.  Bu çerçevede, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi) ve Eski Türk Dili (Eski Türkçe, Orta Türkçe, Çağatay Türkçesi) derslerine yer verilmektedir.  Edebiyat derslerinde ise, Eski Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı temel alanları ayrı ayrı ele alınmaktadır.  Öğrenciler ayrıca, Edebiyat Tarihi, Metin İncelemeleri, Yazarlık ve Araştırma Teknikleri dersleriyle, sanatsal ve bilimsel yazı yazma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmektedirler.  Ayrıca birçok üniversitede edebiyat buluşmaları ile öğrenciler ünlü edebiyat insanlarıyla bir araya gelerek aktif biçimde kaynaşma ve sıcak sohbetler yapma imkanı bulmaktadırlar.   

İlgini Çekebilecek Yazılar