Uluslararası Finans

Kısaca

Finans, ülkelerin, ekonomilerin ve kurumların büyüme ve gelişme yolundaki en önemli temel taşlarından biridir. Bugün globalleşme ile birlikte, dünyada ve Türkiye’de ekonomi ve finansal piyasalar çok hızlı gelişmekte, büyümekte ve entegre olmaktadır.  Bu çerçevede, birçok şirket de kendi finansal politikalarını geliştirmeye ve uygulamaya ihtiyaç duymaktadır.  İster kamu veya özel sektör yöneticisi olsun, isterse hastane, market veya futbol kulübü sahibi veya yatırımcısı olsun, yatırımlara kaynak sağlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi için finans bilgisi ve altyapısına sahip olunması her geçen gün daha da fazla aranan bir nitelik haline gelmekte, uluslararası finans alanında yetişmiş bilgi ve beceri düzeyi yüksek, donanımlı eleman gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Finans Ana Dalı’nın amacı, finansal piyasalarda riski ölçebilen, yönetebilen ve uluslararası ortamda kabul gören Uluslararası Finans Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Bankacı (Finans Uzmanı)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Finans eğitimi almak isteyenlerin, matematik ile ilgili ve başarılı, sayısal düşünme gücüne ve analitik düşünme yeteneğine sahip, mali konulara ilgi duyan, geleceği öngörebilen, tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip zamanı iyi kullanabilen, stres altında çalışabilen, ekip çalışmasına yatkın, ikna yeteneği olan ve sorumluluk sahibi, hızlı karar alabilen kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Finans Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Finans Ana Dalı ders programında, teorik bilginin pratik bilgi ile desteklenmesi önemlidir. Ders programı, sermaye ve para piyasalarında çalışan sigorta şirketleri, bankalar, aracı kurumlar ve yatırım bankaları gibi finansal kurum ve kuruluşlarla çokuluslu şirketlerin gereksinimleri dikkate alınarak oluşmaktadır.  Öğrencilere Muhasebe, İstatistik, Makro ve Mikro Ekonomi, İşletme, Örgütsel Davranış, Bilgisayar, Sosyal Bilimler alanlarında aldıkları temel derslerin yanı sıra, uluslararası finans alanında,  Şirket Finansmanı, Finansal Kurumlar, Pazarlar ve Araçlar, Finansal Modelleme, Finansal Risk Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık ve Finansal Yapı gibi uzmanlaşma sağlayan dersler almaktadırlar.  Öğrenciler özellikle uluslararası bankacılık uygulamaları, şirket finansmanı, uluslararası finans kuruluşları ve fonksiyonları, uluslararası para piyasaları ve benzeri konularda yoğunlaşmaktadırlar.  Öğrenciler, alan derslerine davet edilen deneyimli uzman konuşmacıların deneyimlerinden, işletme ve/veya fabrika incelemesi niteliğinde olan gezilerden faydalanmakta, finans ve sigorta kurumlarıyla canlı ilişkiler kurmakta, seminer ve staj olanakları elde etmektedirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar