Uluslararası İlişkiler

Kısaca

Uluslararası ilişkiler, küresel ve bölgesel düzeyde politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, uluslararası sistemin yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini (uluslararası anlaşmazlıklar ve işbirlikleri dahil) araştıran bir bilim dalıdır.

Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşme düzeyi ve küresel siyasetin önemli aktörlerinden biri olmaya devam etmesi göz önüne alındığında, çok boyutlu, geniş kapsamlı ve bir uluslararası ilişkiler eğitimi her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.
Uluslararası İlişkiler Ana Dalı’nın amacı, uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası politik ekonomi alanları ve ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgilere sahip, güncel konu ve sorunları takip ederek çözüm üreten nitelikli Uluslararası İlişkiler Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Uluslararası İlişkiler Uzmanı (Diplomat)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası İlişkiler eğitimi almak isteyenlerin, profesyonel ya da kişisel hedefler için dünya meselelerinden haberdar olmaktan hoşlanan, dünya meselelerini anlamak ve derin bilgi sahibi olmayı isteyen, eleştirel ve analitik bir zeka sahip, iletişim becerileri yüksek, yabancı dil öğrenmeye karşı isteği ve yeteneği olan kişiler olmaları beklenir.     

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası İlişkiler Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Uluslararası Politika
  • Karşılaştırmalı Siyaset
  • Türk Dış Siyaseti
  • Siyaset Felsefesi

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası İlişkiler eğitiminde öğrenciler öncelikle sosyal bilimlerin temel bilgileri ile donatılmakta daha sonra uluslararası ilişkiler disiplininin detaylarına odaklanmaktadırlar. Ders programında, Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Politika, Türk Dış Politikası dersleri yer almaktadır.  Öğrenciler bu temel derslerin yanı sıra, uluslararası aktörler arası ilişkilerin temel bir belirleyicilerinden olan Ekonomi, toplumları anlamayı sağlayan Sosyoloji, karar alıcıları analize yarayan Psikoloji, coğrafyanın politikaya etkisini ortaya koyan Jeopolitik, yaşamın olmazsa olmaz şartı Güvenlik, araçları ve hedefleri uyumlaştıran Strateji alanlarından dersler de almaktadırlar. Ayrıca, Avrupa Birliği, Küresel Gelişmeler, Bölgesel Etütler gibi, Avrupa Birliği’nden Ortadoğu ve Balkanlara uzanan bir dizi bölge odaklı seçmeli dersi de alma olanakları bulunmaktadır.  Uluslararası İlişkiler eğitiminde yabancı dil eğitiminin önemi büyük olduğundan dolayı öğrenciler, İngilizce derslerinin yanı sıra, ikinci bir yabancı dili seçmeli ders olarak almaya teşvik edilmektedir.  Öğrenciler, üniversitelerde düzenlenen konferanslarla uluslararası ilişkiler alanında geniş bilgi birikimi ve kültürel altyapısı olan kişileri dinleme imkanına sahip olmaktadırlar.  

İlgini Çekebilecek Yazılar