Uluslararası Ticaret

Kısaca

Dünyanın üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine kaydığı ve hedef pazar kavramının oldukça önem kazandığı günümüzde, küresel tüketici taleplerini karşılamak ana hedef olmuştur.  Ancak rekabet olgusu düşünüldüğünde, uluslararası işletmelerin ürünlerinde/hizmetlerinde farklılaşmaları gittikçe zorlaşmakta ve yeni ürün/hizmet kavramı gitgide ortadan kalkmaktadır.  Günümüzde benzer ürün ve hizmetleri, benzer pazarlarda, benzer pazarlama stratejileriyle aynı tüketici grubuna sunmaya çalışan birçok işletme bulunmaktadır. Özellikle, uluslararası ticaretin bir stratejisi olarak şirketler üretimlerini daha ucuz maliyetlerin olduğu ülkelere kaydırmaktadır.  Bu şartlar altında, uluslar arası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren, uluslar arası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmeler daha başarılı olabilmektedir.  Bu durum uluslararası uzmanlığa sahip yöneticilere olan gereksinimi de belirgin ölçüde yükseltmiştir.

Uluslararası Ticaret Ana Dalı’nın amacı, yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başlandığı dünyamızda, rekabette üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik bilgi ve becerileri ile donanmış Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, değişik ortamlara uyum sağlayabilen, girişimci, yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret Ana Dalı ders programında, öğrenciler Matematik, Ekonomi, Hukuk, İşletme, Pazarlama, Üretim, Finans ve Muhasebe dersleri ile temel yönetim bilgisi veren derslerin yanı sıra, Dış Ticaret, Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar, Dış Ticaret Finansmanı, Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası ve İlişkileri ve Türkiye ve AB Gümrük Mevzuatı gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersleri kurumsal ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler.  Ayrıca öğrencilere, uluslararası ticarette daha geniş bir perspektif kazandırmak ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, İngilizce’ye ek olarak Fransızca, Almanca, Rusça ve Çince gibi dilleri öğrenme imkanı sunulmaktadır.    Öğrencilerin özel veya kamu kuruluşlarında staj ve işbaşında eğitim yapmaları da istenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar